تغییر آدرس شرکت


این تغییر نیز با صورتجلسه ای که در مجمع عمومی فوق العاده صورت میگیرد و جهت امضاء و طی مراحل اداری ، به وکیل ارائه شده و توسط او در اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییر آدرس :
۱)کپی آگهی تاسیس .
۲)کپی روزنامه رسمی .
۳)مدارک شناسایی همه اعضا .
۴)در صورت داشتن تغییرات،کپی آخرین تغییرات .

نویسنده : حمیدرضا کاکاوند


دیدگاه تازه ای بنویسید

توضیحات: