Wisdom Pets. click for home.

اعتراض به عملیات اجرایی | گفتگو آقای کاکاوند در شبکه جهانی جام جم

  •  حمید رضا کاکاوند
  • |
  •  صدای عدالت
  • |
  •  ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
  • |
  •  بدون دیدگاه
  • |
  •  395 بازدید

اعتراض به عملیات اجرایی

اعتراض به عملیات اجرایی متفاوت از اعتراض به دستور اجرا می باشد چرا که دستور اجرا نسبت به اجراییه ای است که دفترخانه بر روی یک سند صادر کرده است.
اما اعتراض به عملیات اجرا در واقع اعتراض به روند اقداماتی است که در اداره ثبت از لحظه تشکیل پرونده تا روز صدور اجرا پیگیری میشود.
در این ویدئو اعتراض به عملیات اجرا توضیح داده شده که مرجع آن اداره ثبت اسناد می باشد اما اعتراض به دستور اجرا در صلاحیت دادگاه های حقوقی است.


دیدگاه تازه ای بنویسید

توضیحات: