امور اداری بایگانی - صفحه 2 از 2 - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
ثبت موسسه | مدارک موردنیاز ثبت موسسه غیر تجاری | قوانین ثبت موسسه غیرت...
  • 1141
ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، موسسه غیر تجارتی را چنین تعریف نموده است:  « مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵٨۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند » مدارک لازم جهت ثبت مؤسسات غیر تجاری ١) اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت‌ها وتکمیل و امضا توسط شرکاء 2) تنظیم اساسنامه حداقل در ٢ نسخه و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکاء ٣) تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در ٢ نسخه. ۴)فتوکپی صفحه اول شناسنامه وکارت ملی شرکاء ودرصورت داشتن توضیح درشناسنامه یک کپی ازآن . ۵)اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم. 5-1) قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می‌باشد. 5-2) امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی است . موسسات غیر تجارتی به دونوع تقسیم می‌شوند: 1) موسساتی که هدف از تشکیل آن‌ جلب منافع وتقسیم آن بین اعضای خود نباشد اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می‌شود. 2) موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضای خود یا غیر باشد اینگونه موسسات موسسات غیر تجارتی نامیده می‌شوند. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند  
ثبت شرکت تضامنی |نکات و نحوه ی تشکیل شرکت تضامنی...
  • 1153
شرکت تضامنی شرکتی است که تحت یک عنوان خاصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل می گردد. همان طور که از نام شرکت مشخص است در صورتی که دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض و تعدات کافی نباشد ، هریک از شرکاء به تنهایی مسئول پرداخت تمامی قروض می باشد. مهمترین و رایج ترین شرکت تضامنی ، « صرافی » میباشد . مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت : 1)مدارک سجلی(کپی شناسنامه و کارت ملی) شرکاء . 2) اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل . 3) داشتن مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد . 4) اقرارنامه (که با پر کردن فرم تنظیمی توسط اداره ثبت شرکتها صورت میپذیرد .) 5) اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود . نکات مربوط به شرکت تضامنی 1) در ثبت شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و حداقل نام یکی از شرکاء قید شود . بعنوان مثال: « شرکت تضامنی کیانی و شرکاء ».  2) در این شرکت ، تقسیم منافع بر اساس موازین مقرر در اساسنامه میباشد و در صورتیکه اساسنامه در این مورد سکوت کرده باشد،منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود . 3) در این شرکت شرکاء می بایست حداقل یک نفر را از میان خود یا خارج از شرکت به عنوان مدیر انتخاب نمایند . 4) انتقال سهم هریک از شرکاء با رضایت تمامی شرکاء امکانپذیر است . 5) اگر شخصی به عنوان شریک ضامن داخل در شرکت شود ، وی متضامناًمسئول قروضی هم که قبل از حضور وی وجود داشته است خواهد بود . 6) در صورت فوت هریک از شرکاء ، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام (ورثه) متوفی خواهد بود .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
ثبت شرکت نسبی | تعریف و خصوصیات ثبت شرکت نسبی | شرایط ثبت شرکت نسبی...
  • 1191
شرکت نسبی شرکتی است بین دو یا چند نفر و تحت اسم خاصی برای امور تجارتی تشکیل و ثبت می شود و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته باشند. بعنوان مثال اگر دو شریک به نسبت 80 درصد به 20 درصد تشکیل شرکت نسبی بدهند و مبلغ 1/000/000/000 ریال دین بر ذمه شان قرار گیرد ، بترتیب ، شریک اول 000 /800/000 ریال و شریک دوم  200/000/000 ریال مسئول بازپرداخت دین هستند. مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی : 1)مدارک سجلی(کپی شناسنامه و کارت ملی) شرکاء . 2) اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل. 3)داشتن مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد. 4)اقرارنامه(که با پر کردن فرم تنظیمی توسط اداره ثبت شرکتها صورت میپذیرد. 5)اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود. نکات مربوط به شرکت نسبی 1) ذکر عبارت « شرکت نسبی» و حداقل نام یکی از شرکاء در زمان ثبت شرکت ضروری است .بعنوان مثال:" شرکت نسبی علی کیانی و شرکاء". 2) اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض و تعهدات کافی نباشد هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که دارند مسئول پرداخت قروض می باشند. *قاعده ی فوق در رابطه ی بین شرکاء صدق نمیکند و تعهدات شرکاء بر اساس قراردادها و موارد تعیین شده میان خودشان است. 3) شخصی که به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی وارد می شود به میزان سرمایه ای که می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که قبل از ورود او وجود داشته است . *نحوه تأسیس و انحلال شركت نسبی همانند شركت تضامنی است و تنها وجه تمایز این دو شركت در میزان مسئولیت مدنی هریک از شركا بعد از انحلال شركت در مقابل بستانکاران می باشد. ثبت شرکت نسبی شركت نسبی شركتی است كه برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشكیل و مسئولیت هر یك از شركا به نسبت سرمایه ای است كه درشركت گذاشته است.(ماده ١٨٣ ق.ت) قانونگذار برای آگاهی اشخاص ثالث از نسبی بودن مسئولیت شركاء قید عبارت مزبور را لازم دانسته است. منظور از مسئولیت شركا به نسبت سرمایه این است كه هر شریك در صورتی كه دارائی شركت پس از انحلال و تصفیه برای ادای دیون و قروض شركت كافی نباشد به نسبت سهم الشركه خود از كل قروض در مقابل طلبكاران مسئولیت مدنی دارد. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
ثبت شرکت سهامی عام | مدارک و شرایط تشکیل شرکت سهامی عام...
  • 1184
این نوع از شرکت ، عمدتاً برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی كشاورزی تشکیل میگردد.  موسسین یا مدیران با اداره شركت ، سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در اثر این عمل دو منفعت حاصل می گردد : در مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی نصیب سهامدار می شود و در مرحله دوم رونق و آبادانی را برای كشور به ارمغان می آورد. مدارك لازم جهت كسب اجازه پذیره نویسی شركت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شركتها:  .1)دو نسخه طرح اظهارنامه شركت سهامی عام  2)دو نسخه طرح اساسنامه شركت سهامی عام  3)دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی  4)گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه تعهد شده توسط موسسین 5)مدارک سجلی (فتوكپی شناسنامه و کارت ملی ) موسسین مدارك لازم جهت تاسیس شركت سهامی عام 1)دو نسخه اظهارنامه 2)دو نسخه اساسنامه 3)دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 4)دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد ) 5)آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده 6)فتوكپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است 7)گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه شركت  8)ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز لطفاً به این نکته توجه گردد:    حداقل مبلغ میبایست پنج میلیون(5/000/000) ریال باشد . * میبایست حداقل ٢٠% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ٣٥% از میزان تعهد شده پرداخت گردد. -بعنوان مثال اگر سرمایه 10/000/000ریال تعیین شده باشد باید 2/000/000ریال توسط موسسین تعهد و 700/00/000 ریال پرداخت گردد. * لازمست اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد. *دریافت و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز. شركت سهامی عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شركت های بزرگ می باشد که میتواند به مردم سهام بفروشد و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانك اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را به حساب شركت واریز نمایند. شرایط تاسیس شرکت سهامی عام برای تاسیس شركت سهامی عام موسسین در ابتدای کار بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شركت در شرف تاسیس نزد یكی از بانكها سپرده ، سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام كه به امضای كلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شركتها تسلیم ورسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارك مالكیت آن را در همان بانكی كه برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانك را به ضمیمه اظهارنامه و مدارك فوق الذكر به اداره ثبت شركتها تسلیم دارند. اداره ثبت شركتها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و در بانكی كه تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان قرار می گیرد علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی كه اعلام شده به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی كه باید نقدا پرداخت شود پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت . ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید نسخه اول در بانك نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانك به پذیره نویس تسلیم می شود و در صورتی كه ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت كامل خود را در ورقه قید نماید و مدارك مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد.  امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شركت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود.  پس ازا نقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداكثر در ظرف یكماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شركت كه اقلا ٣٥% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود. مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی كلیه سهام شركت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شركت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید كتبا قبولی خود را اعلام و در این مرحله شركت تشكیل شده محسوب می گردد. آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی موسس به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارك مورد نیاز جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تحویل گردد و چنانچه شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر یك از موسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شركتها گواهی نامه ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر و به بانكی كه تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزینه كه برای تاسیس شركت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد. نحوه انتخاب مدیران شركت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین سهامداران انتخاب شده و كلاً یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
شرکت با مسئولیت محدود
  • 1159
شرکت با مسئولیت محدود تقریباً رایج ترین شرکتی است که برای ثبت آن اقدام میشود . این شرکت از { حد اقل }دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هرکدام از شرکاء به میزان سهم الشرکه خود در شرکت شریک می باشند . مدارکی که برای ثبت شرکت مزبور مورد نیاز میباشد: 1) مدارک شناسایی(کپی شناسنامه و کارت ملی) شرکاء . 2)  ارئه ی  گواهی عدم سوء پیشینه مدیران شرکت( اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ) 3)  داشتن مجوز مرتبط با فعالیت (در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد.) 4) اقرارنامه(که با پر کردن فرم تنظیمی توسط اداره ثبت شرکتها صورت میپذیرد) 5) اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
ثبت طرح صنعتی
  • 1158
مدارک لازم جهت تقاضای ثبت طرح صنعتی 1-تکمیل دونسخه اظهارنامه طرح صنعتی؛ 2-مدارك مثبت هويت متقاضي؛ الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء 3- مدارك نماينده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد. 4- مدارک مثبت هویت طراح: ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی طراح 5- اگر طرح صنعتي دو بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده؛ 6- اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده از تمامي جوانب طرح موردتقاضا؛ 7- در طرح صنعتي سه بعدي، مرجع ثبت مي‌تواند ماكتي از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اندازه ماكتي كه متقاضي از مدل طرح خود ارائه مي‌دهد، بايد حداكثر 20×20×20 سانتي متر و وزن آن حداكثر 2 كيلوگرم و از ماده‌اي بادوام و غيرفاسد شدني باشد. 8- درصورتیکه متقاضی بخواهد طرح مورد درخواست وی منتشر نگردد، همراه مدارک درخواست كتبي مبنی بر تأخير انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي با تعيين مدت تأخیر (حداکثر یک سال). 9- چنانچه طراح مالک نباشد و همچنین نخواهد نام وی در مدارک و آگهی طرح صنعتی قید شود باید درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر نام خود را ضمیمه نماید. 10- رسيد مربوط به پرداخت هزينه های قانونی: الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ 50.000ریال برای اشخاص حقوقی 150.000ریال به حساب سیبا شماره 2171329015001 بانک ملی بنام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور)را ضمیمه نماید.«جدول پیوست3» ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی 740001 نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی(803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریزگردد. 11- استفاده از حق تقدم :درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشور از مزایای حق تقدم (حداکثر6ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15روز از آن تاریخ تسلیم کنند. توجه توجه  طرح چاپ شده اشكال و تصاوير گرافيكي يا ترسيم شده، موضوع بندهاي 4 و5 فوق، بايد حداكثر در ابعاد 20×20 سانتي متر باشد و در آن رنگي بودن يا نبودن اشكال و تصاوير تصريح گردد. در صورت نیاز به ارائه ماكتي از مدل طرح، مرجع ثبت طرح صنعتی مي‌تواند ماكت مزبور را ممهور به مهر و تاريخ نموده به متقاضي اعاده نمايد. (تشخیص ارائه ماکت با مرجع ثبت می باشد.) نویسنده : حمیدرضا کاکاوند    
ثبت اختراع
  • 1130
1- اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه، به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی، قلم خوردگی و پاره گی تنظیم گردیده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاگردد. لازم به ذکر است ذیل امضاء اشخاص حقوقی متقاضی ثبت ممهور به مهرگردد.2- توصيف اختراع؛شرح و توصیف: مطابق ماده 10آئین نامه اجرایی " توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشمتمل بر نکات زیر باشد:الف) عنوان اختراع به گونه ای که دراظهارنامه ذکر گردیده است.ب ) زمینه فنی اختراع مربوط.ج ) مشکل فنی و بیان اهدافد ) شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد.هـ) ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق.و ) توضیح اشکال، نقشه و نمودارها.ز ) بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی.ح ) ذکر صریح کاربرد.ط ) توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع.3- ادعا يا ادعاهاي اختراع؛مطابق ماده 11 ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده درچهارچوب مشخصه فنی تعیین کند و دارای ویژگی های ذیل باشد:الف) معقول بودن تعداد آنها.ب ) فراتر از اطلاعات افشا شده نباشد.ج ) بیان ویژگی های فنی مثبت4- خلاصه‌اي از توصيف اختراع؛خلاصه اختراع : مطابق مواد 13و14 خلاصه مشتمل بر 70 تا 200 کلمه و فقط برای بیان اطلاعات اختراع و درصورت لزوم مشتمل بر فرمول شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد.5- نقشه يا نقشه‌ها، در صورت لزوم؛نقشه فنی : طبق ماده 15آئین نامه اجرایی برای ترسیم نقشه به نکات ذیل توجه فرماییدالف) در روی کاغذ بادوام و A4.ب ) باوضوح و شفافیت کامل.ج ) تمام عناصر نقشه دارای مقیاس باشند.د ) تا حدامکان به صورت عمودی باشد.هـ) اعداد و حروف خوانا باشد.و ) شامل نشانه باشد.ز ) صفحات به ترتیب باشد.ح ) هیچ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد.6- مدارك مثبت هويت متقاضي ؛الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملیب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء7- مدارک مثبت هویت مخترع: ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع8- درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وي ذكر شود؛9- استفاده از حق تقدم:درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت اختراع بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشور از مزایای حق تقدم (حداکثر12ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15روز از آن تاریخ تسلیم کنند.10- رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي قانوني؛الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ 10.000ریال برای اشخاص حقوقی 100.000ریال به حساب سیبا شماره 2171329015001 بانک ملی بنام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور)را ضمیمه نماید.«جدول پیوست»ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی 740001 نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی(803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریزگردد.11- مدارک نماینده قانونی ؛درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد. 
ثبت علامت تجاری
  • 1095
در خصوص لزومِ ثبت علامت تجاری یا برند آنقدر شنیده ایم و خوانده ایم که دیگر کمتر کسی است که اهمیت آن را درنیافته باشد. استفاده از نشانه یا علامت خاص، پیشینه تاریخی دارد و شاید به ۴۰۰۰ سال پیش برمی گردد: نشانه‌های کوزه‌گران در مصر و یونان باستان یا صنعتگران چینی که نام خود را در یک نیم‌دایره پشت ظروف چینی تولیدی خود حک می کردند، اولین موارد تاریخیِ شناخته شده از استعمال علامت تجاری از سوی صاحبان خدمات و کالا است . طراحی یک علامت تجاری یا «برند» یک اقدام تجاریِ هوشمندانه است که برای شناساندن و منحصر به فرد کردن آن کالا یا خدمات صورت می گیرد و ثبت علامت تجاری نیز یک اقدام قانونیِ هوشمندانه تر است که والاترین مزیت آن، پناه گرفتن صاحب علامت زیر چتر حمایتی قانون در برابر سوء استفاده کنندگان از نام و علامت وی است که در حال حاضر از طریق اداره مالکیت صنعتی و با ارائه اظهارنامه مخصوص و طی مراحل قانونی انجام می شودو با توجه به نوع خدمات و کالاهای موجود در بازار سرمایه، طبقات مختلفی وجود دارد که شما می توانید علامت خود را در آن طبقات ثبت کنید و با این اقدام، رقبای خود را از سوءاستفاده از اعتبار و شهرت خود، محروم کنید و سوء استفاده کنندگانِ احتمالی را از طریق دادگاه منع نموده و حتی خسارات هنگفتی از ایشان مطالبه کنید اما با درنظر گرفتن این نکته که میزان این حمایت نیز به چگونگیِ عملکرد شما در ثبت علامت بستگی دارد. از آنجا که در این آشفته بازارِ رقابتی همیشه افرادی هستند که فراتر از تصور ما به دنبال رقابت مکارانه هستند، پس از کوچکتری روزنه ها وارد می شوند تا به جای پله پله بالا رفتن و رقابت با شما، اعتبار و نام شما را پله سازند و بالاتر روند اما آنچه که این روزنه را ایجاد می کند مطمئنا خلاء قانونی نیست. اجازه دهید برای توضیح بیشتر، یک نمونه عملی را بررسی کنیم: "یک جواهرفروشی با سابقه و معتبر، اقدام به ثبت علامت تجاری خود در طبقه 14 -که طبقه مخصوص فلزات گرانبها است- می کند تا با این اقدام سدی در مقابل سایر رقبای خود و سوءاستفاده احتمالی آنها احداث کند. با این وجود اگر این رقبا از علامت تجاری ثبت شده، در زمینه دیگری مثل فروش کالاهای لوکس خانگی استفاده کنند یا حتی آن علامت را در طبقه 20 که به این کالا و خدمات اختصاص دارد ثبت نمایند، به راحتی و بی صدا از سدِ پیش ساخته گذشته اند بدون اینکه قانون بتواند از جواهر فروش حمایت کند!" این مثال مشخص می کند که یک علامت ثبت شده، فقط در طبقه ای که در آن ثبت شده است، تحت حمایت قانون قرار دارد ولی در زمینه خدمات و کالاهای طبقات دیگر، همچنان رقبا آزادیِ استفاده-شما بخوانید سوءاستفاده- دارند. در حال حاضر وفقِ طبقه بندی بین المللی، خدمات و کالاها در 45 طبقه قرار می گیرند و قانون این حق را قائل شده است که صاحب یک علامت تجاری علاوه بر طبقه ای که به آن اختصاص دارد علامت را در سایر طبقات نیز ثبت نماید و حتی هیچ منعی برای ثبت یک علامت در تمام طبقات وجود ندارد. نتیجه اینکه اگر به دنبال حمایتی تمام و کمال از سوی قانون هستید، قانون را نیز تمام و کمال اجرا کنید. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند