محمد امین نجفی ، نویسنده در موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری