لیست برخی پرونده های موفق موسسه حقوقی عدالت نو شامل دعاوی بانکی، حقوقی و کیفری و غیره
جرائم رایانه ای
 • 1336
پرونده موفق کیفری
ضرب و جرح عمدی
 • 1303
پرونده موفق کیفری
کلاهبرداری
 • 2151
در این پرونده شخصی با همدستی شخص دیگر ، اقدام به کلاهبرداری از طریق فروش زمین مطعلق به دیگری اقدام نموده بود که توانست مال مطعلق به موکل را به فریب ، تملک نماید اما با وکالت آقای کاکاوند شکایت کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر علیه هر دو نفر فروشندگان تقلبی مطرح شد که حکم به محکومیت هر دو نفر صادر گردید . تصویر دادنامه 1 تصویر دادنامه 2   در این دعوا موکل آقای کاکاوند ملکی را با سرقفلی از مالک خریده بود و مالک قبلی هم اعلام نکرده بود ملک‌، دارای مستاجر است . مستاجر ملک هم فعال نبود بعد از خرید ملک و تخریب و نوسازی توسط مالک جدید ، وراث مستاجر شکایت کیفری انتقال منافع به غیر را علیه مالک جدید ( موکل ) مطرح نموده بوده اند که با دفاعیات آقای کاکاوند‌، حکم به برائت مالک جدید صادر و در تجدید نظر هم تأیید شد‌.  تصویر دادنامه 1تصویر دادنامه 2  در این پرونده شخص موکل در ابتدا به نا حق محکوم به کلاهبرداری ، رد اصل مال و حبس گردیده بود که با اعتراض آقای کاکاوند ( وکیل متهم ) در دادگاه تجدیدنظر ، حکم برائت موکل صادر گردید . تصویر دادنامه  
آدم ربائی
 • 1457
پرونده موفق کیفری
سرقت
 • 1894
در این پرونده دو نفر از کارمندان بانک با سوء استفاده از موقعیت شغلی اقدام به سرقت ، جعل و کلاهبرداری چک های بین بانکی نموده بوده اند که با شکایت بانک با وکالت آقای کاکاوند متهمین محکوم گردیده اند .تصویر دادنامه 
توهین و افتراء
 • 1785
پرونده موفق کیفری
دیه
 • 1658
پرونده موفق کیفری
ورشکستگی
 • 1850
یکی از شرکتهای بدهکار به بانک صادرات ، درخواست ورشکستگی را مطرح نموده و توانسته بود با تعیین تاریخ توقف ، کلیه سود ، خسارات و دیرکرد تسهیلات دریافتی را ملغی الاثر کند اما با دفاعیات آقای کاکاوند به عنوان وکیل بانک صادرات ایران ، حکم به رد دعوای ورشکستگی شرکت به نفع بانک صادر و قطعی گردید . تصویر دادنامه 
جرایم پزشکی
 • 1412
پرونده موفق کیفری
روابط نامشروع
 • 1899
پرونده موفق کیفری
چک بلامحل
 • 2097
موضوع : صدور چک بلامحل در این پرونده حکم به محکومیت صادر کننده چک بلامحل از طریق شکایت کیفری به مبلغ یک میلیارد ریال با وکالت آقای کاکاوند در دادگاه عمومی جزایی مطرح و پس از محکومیت صادر کننده ، در دادگاه حقوقی نیز دادخواست مطالبه ضرر و زیان مطرح شد و نهایتاً در دادگاه تجدید نظر به نفع موکل آقای کاکاوند قطعی شد.  تصویر دادنامه 1 تصویر دادنامه 2  تصویر دادنامه 3  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع : گزارش خلاف واقع برای مسدودی چک  در این پرونده ، صادر کننده چک ، سه فقره از چکهای خود را به شاکی بابت امانت سپرده بود اما بعد از اختلاف حساب ، هر 3 فقره چک را از طریق بانک خویش مسدود نموده بود . شاکی  به استناد ماده 14 قانون صدور چک بلامحل ، اتهام صدور دستور غیر قانونی انسداد چکها را مطرح کرده بود، که با دفاعیات آقای کاکاوند به عنوان وکیل متهم (دستور دهنده انسداد چکها‌) حکم برائت وی صادر گردید .  تصویر دادنامه 1  تصویر دادنامه 2