صدای عدالت بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
وکیل متخصص کیفری - مجازات جرم توهین
 • 149
انواع جرم توهین و مجازات در نظر گرفته شده برای آن در قانون اساسی توسط جناب آقای محمد مومن زاده کارشناس امور حقوقی و عضو موسسه حقوقی عدالت نو [aparat id="KX4by"]
وکیل متخصص ملکی
 • 213
خرید و فروش ملک در رهن بانکاگر شما ملکی خریداری کردین و اون ملک توسط فروشنده در رهن بانک برود در دو حالت مورد بررسی قرار میگیرد:1- ملک قبل از خریداری در رهن بانک بوده2- ملک پس از اینکه خریداری کردین توسط فروشنده در رهن بانک قرار گرفت.اطلاعات کامل در ویدئو توسط جناب آقای حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در امور بانکی و مدیر مسئول موسسه حقوقی عدالت نو [aparat id="ZRgy6"]
دستور موقت و تفاوت های آن با تامین خواسته...
 • 134
دستور موقت و تفاوت های آن با تامین خواسته چیست توسط سید سپهر میرحسینی کارشناس امور حقوقی [aparat id="j2ZH7"]
وکیل متخصص حقوقی - دعاوی بانکی
 • 174
ماترک متوفی چیست و اطلاعات و مفید و کاربردی آن توسط سرکار خانم رحیمی وکیل پایه یک دادگستری [aparat id="ygxoO"]
وکیل متخصص حقوقی - تامین خواسته
 • 172
تامین خواسته و اطلاعات و مفید و کاربردی آن توسط سید سپهر میرحسینی کارشناس امور حقوقی [aparat id="ZBEX1"]
وکیل متخصص حقوقی - طرح جانشین
 • 179
حق جانشینی چیست؟اگر شما برای راه اندازی کسب و کاری و ارائه طرح توجیهی به بانک برای دریافت تسهیلات بانکی اقدام کردید و نتوانتسید اقساط را به موعد پرداخت کنین و فعالیت مربوطه راه اندازی کنین چه اتفاقی خواهد افتاد؟توضیحات کامل در این ویدئو توسط جناب آقای کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و متخصص امور بانکی مشاهده کنید: [aparat id="LT1jb"]
وکیل متخصص حقوقی - مستثنیات دین
 • 157
مستثنیات دین چیست؟ توسط سرکار خانم غزاله رحیمی وکیل پایه یک دادگستری [aparat id="iIGXN"]
وکیل پایه یک دادگستری- استارتآپ
 • 182
استارت آپ چیست و تفاوت آن با کسب و کار و بیزینس ها چیست؟ توسط سرکار خانم آتوسا جلیلی وکیل پایه یک دادگستری[aparat id="A3zZI"]
وکیل متخصص کیفری-رابطه نامشروع
 • 213
توضیحات سرکار خانم غزاله رحیمی وکیل پایه یک دادگستری درباره رابطه نامشروع و اینکه دادگاه چجوری رابطه ای را نامشروع میشناسد[aparat id="GeHL7"]
صدور اجراییه بین بانک و مشتری
 • 212
توضیحات کامل جناب آقای کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری درباره صدور اجرائیه بر روی قراردادهای داخلی بین بانک و مشتری.[aparat id="lZxAY"]
وکیل متخصص حقوقی - سهم ارث
 • 187
در این ویدئو با روش های تقسیم سهم ارث و انواع وصیت نامه های عادی و رسمی و سری ، همچنین با مزایای صلح عمری توسط سرکار خانم غزاله رحیمی وکیل پایه یک دادگستری و عضو موسسه حقوقی عدالت نو آشنا میشوید[aparat id="HEcN2"]
 • 179
در این ویدئو با ظهرنویسی ( پشت نویسی ) چک و ضمانت چک و همچنین انواع روش های پیگیری قانونی و قضایی برای دریافت وجه چک توسط جناب آقای نجفی وکیل پایه یک دادگستری مشاهده کنید[aparat id="7MO5Q"]