صدای عدالت بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
وکیل متخصص حقوقی - معاملات غیرقانونی
 • 163
در این ویدئو سرکار خانم رحیمی وکیل پایه یک دادگستری به موضوع معاملات غیر قانونی که در زمان حیات یا فوت شخص بدون اطلاع و آگاهی اون شخص انجام میشود میپردازند و نحوه پیشگیری از این مورد را آموزش می دهند [aparat id="2gdlT"]
وکیل متخصص کیفری - مجازات جرم توهین
 • 100
انواع جرم توهین و مجازات در نظر گرفته شده برای آن در قانون اساسی توسط جناب آقای محمد مومن زاده کارشناس امور حقوقی و عضو موسسه حقوقی عدالت نو [aparat id="KX4by"]
وکیل متخصص ملکی
 • 150
خرید و فروش ملک در رهن بانکاگر شما ملکی خریداری کردین و اون ملک توسط فروشنده در رهن بانک برود در دو حالت مورد بررسی قرار میگیرد:1- ملک قبل از خریداری در رهن بانک بوده2- ملک پس از اینکه خریداری کردین توسط فروشنده در رهن بانک قرار گرفت.اطلاعات کامل در ویدئو توسط جناب آقای حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در امور بانکی و مدیر مسئول موسسه حقوقی عدالت نو [aparat id="ZRgy6"]
دستور موقت و تفاوت های آن با تامین خواسته...
 • 92
دستور موقت و تفاوت های آن با تامین خواسته چیست توسط سید سپهر میرحسینی کارشناس امور حقوقی [aparat id="j2ZH7"]
وکیل متخصص حقوقی - دعاوی بانکی
 • 136
ماترک متوفی چیست و اطلاعات و مفید و کاربردی آن توسط سرکار خانم رحیمی وکیل پایه یک دادگستری [aparat id="ygxoO"]
وکیل متخصص حقوقی - تامین خواسته
 • 138
تامین خواسته و اطلاعات و مفید و کاربردی آن توسط سید سپهر میرحسینی کارشناس امور حقوقی [aparat id="ZBEX1"]
وکیل متخصص حقوقی - طرح جانشین
 • 136
حق جانشینی چیست؟اگر شما برای راه اندازی کسب و کاری و ارائه طرح توجیهی به بانک برای دریافت تسهیلات بانکی اقدام کردید و نتوانتسین اقساط را به موعد پرداخت کنین و فعالیت مربوطه راه اندازی کنین چه اتفاقی خواهد افتاد؟توضیحات کامل در این ویدئو توسط جناب آقای کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و متخصص امور بانکی مشاهده کنید: [aparat id="LT1jb"]
وکیل متخصص حقوقی - مستثنیات دین
 • 121
مستثنیات دین چیست؟ توسط سرکار خانم غزاله رحیمی وکیل پایه یک دادگستری [aparat id="iIGXN"]
وکیل پایه یک دادگستری- استارتآپ
 • 144
استارت آپ چیست و تفاوت آن با کسب و کار و بیزینس ها چیست؟ توسط سرکار خانم آتوسا جلیلی وکیل پایه یک دادگستری[aparat id="A3zZI"]
وکیل متخصص کیفری-رابطه نامشروع
 • 173
توضیحات سرکار خانم غزاله رحیمی وکیل پایه یک دادگستری درباره رابطه نامشروع و اینکه دادگاه چجوری رابطه ای را نامشروع میشناسد[aparat id="GeHL7"]
صدور اجراییه بین بانک و مشتری
 • 171
توضیحات کامل جناب آقای کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری درباره صدور اجرائیه بر روی قراردادهای داخلی بین بانک و مشتری.[aparat id="lZxAY"]
وکیل متخصص حقوقی - سهم ارث
 • 151
در این ویدئو با روش های تقسیم سهم ارث و انواع وصیت نامه های عادی و رسمی و سری ، همچنین با مزایای صلح عمری توسط سرکار خانم غزاله رحیمی وکیل پایه یک دادگستری و عضو موسسه حقوقی عدالت نو آشنا میشوید[aparat id="HEcN2"]