صدای عدالت
خیار عیب | خیار عیب چیست و در چه مواردی به کار می رود؟...
 • 1493
خیار عیب : خیار عیب یکی از انواع خیار در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن در صورت معیوب بودن شیء مورد معامله خریدار حق برهم زدن معامله را دارد. به عبارت دیگر این خیار در جایی ایجاد می‌گردد که مشتری کالایی را که معیوب است، خریداری کرده‌است.Mute/UnMuteزمان سپری شده: my-audio-currentکل مدت زمان: my-audio-duration
خیارات قانونی و احکام آن
 • 1421
خیارات قانونی: یکی از روش های برهم زدن عقود قانونی استفاده از اختیار فسخ معاملات می باشد که ذیلاً به آن پرداخته می شود.Mute/UnMuteزمان سپری شده: my-audio-currentکل مدت زمان: my-audio-duration
ثمن معامله
 • 1586
موضوع:ثَمَن معامله که ثمن به معنی بهای کالای مورد معامله است.Mute/UnMuteزمان سپری شده: my-audio-currentکل مدت زمان: my-audio-duration
طرفین قرارداد | بررسی مشخصات طرفین قراردادها | تعهدات قراردادی و شرایط...
 • 1552
موضوع: در این قسمت در خصوص طرفین قرارداد بیع توضیح داده می شود که چه کسانی ذینفع یا ذی سمت برای انعقاد قرارداد می باشند .Mute/UnMuteزمان سپری شده: my-audio-currentکل مدت زمان: my-audio-duration
نکاتی در مورد شوراهای حل اختلاف
 • 1441
موضوع: نکاتی در مورد شوراهای حل اختلافMute/UnMuteزمان سپری شده: my-audio-currentکل مدت زمان: my-audio-duration
عقد شراکت
 • 1572
موضوع: عقد شراکت که در قانون مدنی (شرکت) عبارت است از : اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحوه اشاعه [waveplayer info="none" ids="2003"]
عقد ودیعه
 • 1592
ودیعه یا امانت ودیعه عبارت است از ارائه امانت اعم از شیء یا وجه به دیگری که امانت دهنده را مودع و امانت گیرنده را مستودع می گویند.Mute/UnMuteزمان سپری شده: my-audio-currentکل مدت زمان: my-audio-duration
پاسخ به سوالات حقوقی( قسمت دوم)
 • 1454
پرسش و پاسخ سوالات حقوقی مطلب اینجاستMute/UnMuteزمان سپری شده: my-audio-currentکل مدت زمان: my-audio-duration
پاسخ به سوالات حقوقی ( قسمت اول )
 • 1401
سوالات هموطنان سوئدMute/UnMuteزمان سپری شده: my-audio-currentکل مدت زمان: my-audio-duration
عقد بیع | عقد بیع چیست و چه شرایطی دارد؟ | ارکان عقد بیع...
 • 1522
موضوع : عقد بیع کلمه بیع در عربی هم به معنای خرید و هم به معنای فروش می باشد و اصطلاح ( عقد بیع ) دلالت دارد بر عملیات خرید و فروش بین دو نفر یا بیشتر ...Mute/UnMuteزمان سپری شده: my-audio-currentکل مدت زمان: my-audio-duration
عقد ضمانت | عقد ضمان چیست و چه شرایطی دارد؟ | ازبین رفتن تعهد ضامن...
 • 1498
عقد ضمانتMute/UnMuteزمان سپری شده: my-audio-currentکل مدت زمان: my-audio-duration
عقد صلح | عقد صلح چیست و چه شرایطی دارد؟ | انواع و اقسام عقد صلح...
 • 1573
عقد صلحMute/UnMuteزمان سپری شده: my-audio-currentکل مدت زمان: my-audio-duration