جرایم پزشکی
اتانازی | مرگ راحت و یا خودکشی بودن اتانازی | مجاز و یا غیر مجاز بودن ...
  • 1612
اتانازی یا اوتانازی کلمه ای است با ریشه یونانی به معنای مرگ خوب و در زبان فارسی به آن مرگ یرین یا خوش میری گویند. اصولا این واژه در جایی به کار می رود که شخصی که دارای بیماری لاعلاج است خود یا خانواده اش از پزشکان می­خواهند تا روند درمان را متوقف و درد و الام درمان او را کاهش دهند تا به استقبال مرگ برود. کشورهای مختلف نسبت به اتانازی رویکردهای متفاوتی را اتخاذ نموده اند، برخی از کشورها از جمله هلند و بلژیک اتانازی غیرمستقیم را قانونی دانسته اند. در روش غیرمستقیم، پزشک با تجویز دارویی، فقط مقدمات مرگ بیمار را فراهم می‌کند و بیمار با آگاهی کامل به استقبال مرگ اختیاری می‌شود. اما در روش مستقیم، پزشک یا پرستار خود عامل مرگ بیمار هستند. تزریق داروی کشنده و جداکردن بیمار از دستگاه‌های حمایتی، مثال‌هایی از این روش هستند که بعضی اوقات بدون اطلاع بیمار انجام می‌شوند. البته قبل از آن کمیسیون پزشکی باید وضعیت بیمار را کاملا بررسی کند. در سوئد هم کلینیکی وجود دارد که بیماران سراسر اروپا از مدت‌ها قبل وقت می‌گیرند تا به آنجا بروند و اقدام به اتانازی کنند. در استرالیا هم که اوتانازی غیرقانونی است، یک بیمارستان دریایی مجهز روی یک کشتی، اوتانازی را انجام می‌دهد. موافقان اوتانازی از آن با تعابیر مرگ تسهیل‌شده، مرگ با شرافت، مرگ در آرامش و... نام می‌برند. بدیهی است شخصی که دارای بیماری خاصی نیست و صرفا قصد ترک حیات دارد مشمول عنوان خودکشی        می باشد و مشارک و مجری مرگ او نیز به صرف رضایت شخص نمی تواند او را به قتل برساند و یا در این روند با او همکاری نماید و بدیهی است این نوع سبک از مرگ خودخواسته در هیچ نظام قانونی مورد پذیرش نیست و مستوجب مجازات مباشرین، معاونین و افراد تسهیل گر این بحث می باشد. هر چند زمزمه هایی در خصوص ارائه طرح ها و لوایحی با این موضوع جهت عادی سازی مرگ خود خواسته برای افراد سالم در برخی از کشورها از جمله سوییس ارائه گردید (بر اساس قوانین مدنی سوئیس، خودکشی در این کشور قانونی است و به همین دلیل، خیلی از مردم دنیا راهی سوئیس می‌شوند تا در این کشور با همراهی برخی آژانس ها و مشاوران به زندگی خود پایان دهند که با اعتراض جنبش ها و مقامات اجرایی این کشور این نوع از توریسم در حال توقف می باشد.) با وجود موارد مورد اشاره باید بیان داشت بر اساس قوانین جاری در مرزهای کشور ایران، هر نوع از اتانازی با عدم پذیرش قانونگذار مواجه و افرادی که در آن مشارکت و یا معاونت نمایند وفق قوانین و مقررات مجازات خواهند گردید، چرا که بر اساس احکام اسلامی حفظ جان و تن امری واجب است که هر شخص میبایست این امانت الهی را به نحو احسن نگهداری نماید.    نویسنده : محمد امین نجفی
سقط جنین
  • 1451
سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی ،مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.(ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384) چنانچه بدون در نظر گرفتن موارد فوق اقدام به سقط جنین شود شخص خاطی مسئول پرداخت دیه است که میزان آن بر اساس مرحله رشد جنین است.آخرین مرحله از رشد جنین هنگامی است که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل .  (مشتبه به معنی نا معلوم بودن جنسیت است) نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی
جرایم و تخلفات پزشکی
  • 1458
آیا می دانید در صورت تقصیر پزشک در طبابت ، وی ضامن دیه آسیب شماست؟؟ مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است .در حال حاضر دادسرای ناحیه 19 (ویژه جرایم پزشکی و دارویی) واقع در  تهران خیابان مطهری نبش گلریز به این گونه جرایم رسیدگی می کند و پس از ارجاع بیمار به کمیسیون سه نفره پزشکی و احراز تقصیر پزشک ،پزشکی خاطی تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد . نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی