جرایم رانندگی
مجازات رانندگی بدون گواهینامه
  • 1484
مجازات شخصی که بدون گواهینامه اقدام به رانندگی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است چیست؟ برای بار اول حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات در صورت ارتکاب مجدد دو ماه تا شش ماه حبس (ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)   نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی
تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه بدون مجوز راهنمایی و رانندگی...
  • 1478
تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع است ، در صورتي كه بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق شود بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج در ماده 5 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی ( متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي که به اطلاع او مي‌رسد جريمه را به حسابي که از طرف خزانه داري کل تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت کند يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم کند.) متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ تا(يك چهارم تا يك هشتم)قيمت قطعه و يا رنگ تغييريافته خواهد شد و در صورت كشف نشدن فساد در احراز اصالت قطعه تعويض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل مي آيد. چنانچه قطعه تغييريافته فاقد استانداردهاي لازم و مقررات فني باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد. نکته:منظور از اعتراضات مندرج در ماده 5 قانون مذکور حسب مورد اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی و یا واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی اداره اجرائیات که متشکل از یک قاضی يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربوطه است، می باشد. (مواد 30 و 5 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی مصوب 1389). نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی
در صورتی که وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود...
  • 1420
وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید. مجازات: در صورت عدم اعلام ، جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال می باشد. (ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی
مجازات قتل غیر عمد در تخلفات رانندگی
  • 1514
هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.نکته: این مجازات علاوه بر پرداخت دیه در صورت مطالبه می باشد .(ماده 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)  نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی