فرزند خواندگی
فرزند خواندگی
  • 1509
بسیاری از زوجین در هنگام ایام زوجیت به هر دلیل توان بچه دار شدن را ندارند گاه مشکلات نازایی در زوجه است و گاه در زوج . بسیاری از موارد هم اتفاق می افتد که زوجین دارای فرزند می باشند اما بدلیل فساد اخلاقی و مشکلات اعتیاد و روانی و... صلاحیت سرپرستی طفل را ندارند در اینگونه موارد و به منظور رعایت غبطه و صرفه و صلاح کودک ، قانونگذار در مورخ 1392/08/06 اقدام به تصویب قانونی نمود تحت عنوان قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست که جهت دسترسی به قانون مذکور در قسمت جستجوی همین سایت می توانید متن قانون را به همراه آئین نامه اجرائی آن را ملاحظه نموده و به نحوه دریافت حضانت اینگونه اطفال آشنا شوید. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند