خلع ید و تخلیه بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری