ابطال نکاح بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
ابطال نکاح | ویژگی‌های حقوقی ابطال نکاح | دادخواست ابطال نکاح...
  • 2378
ابطال نکاح ابطال نکاح در واقع نسبت به اموری است که قانون مدنی ، اینگونه ازدواج را مورد تایید و صحت قرارنداده و چنانچه عقد نکاح بین افراد ذیل صورت بگیرد ، عقد باطل است . ماده 1047- نکاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است. 1- بين مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي. 2- بين مرد و زني كه سابقاً زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد. 3-  بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اين كه بين زن و شوهر زناشوئي واقع شده باشد. ماده 1048- جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد. ماده 1049- هيچ كس نمي تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود. ماده 1050- هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام موبد مي شود. ماده 1051- حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل به تمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع شده باشد. درصورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي شود. ماده 1052- تفريقي كه بالعان حاصل مي شود موجب حرمت ابدي است. ماده 1053- عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است. ماده 1054- زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است. ماده 1058- زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عدي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد مي شود. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند