نفقه جاریه زوجه بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
نفقه جاریه زوجه
  • 2506
نفقه جاریه ، نفقه همان ماهی است که زندگی زناشویی جریان دارد و هنوز طلاقی اخذ نشده است . طبق ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/01 « هرکس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود » و میزان حبس درجه 6 طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به حبس بیش از شش ماه تا 2 سال گفته میشود .نویسنده : حمیدرضا کاکاوند