تعریف نفقه بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
تکالیف زوجه برای استحقاق نفقه
  • 1198
طبق ماده 1108 قانون مدنی - هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .  از جمله وظایف زوجیت عبارت است از تمکین عام که مربوط به امور خانه داری و همسر داری است و تمکین خاص که مربوط به امور روابط زناشویی می باشد . اما 4 امر موجب می شود که زوجه ، علیرغم عدم تمکین ، بازهم مستحق دریافت نفقه گردد : 1- خوف جانی 2- خوف مالی  3- خوف شرافتی  4- مقررات ماده 1085 قانون مدنی - زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . هر 3 گونه خوفی که در سطر بالا ذکر گردیده مستند ماده 1115 قانون مدنی است که اشعار داشته : « اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف و ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن مي‌تواند مسكن علي‌حده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر را نمی‌دهند و مادامی كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر است. » اما در مورد ماده 1085 قانون مدنی ، که در بند 4 توضیح داده شد طبق این ماده لذا حتی در این مدت هم اگر مهریه زن پرداخت نشود می تواند از ادای تکلیف زوجیت امتناع کند و این امتناع ، حق نفقه را از بین نمی برد . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
نفقه
  • 1230
بسیاری از زوجین مفهموم درستی از آن ندارند و با مصادیق آن آشنا نیستند چنان تصور می کنند که نفقه ، همان خرج ماهانه می باشد برای اینکه بهتر درک کنیم نفقه چیست بر ماده 1107 مراجعه می نماییم :  ماده 1107 قانون مدنی - نفقه عبارت است از خانه، لباس، غذا و اثاث خانه، كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خدمتكار یا خادم در صورت عادت زن به داشتن خدمتكار یا احتیاج او به خاطر بیماری یا نقص عضو. بنابراین به طوری که ملاحظه گردید نفقه ، شامل مسکن ،  اثاث البیت و خرج ماهانه می باشد لذا شوهر مکلف به پرداخت نفقه زوجه خویش خواهد بود و هنگامی می توان به پرداخت آن استناد کند که دلیل برای پرداخت آن داشته باشد . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند