اجرت المثل بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
اجرت المثل | نحوه محاسبه و مطالبه اجرت المثل | اجرت المثل در ایام زوجی...
  • 1100
اجرت المثل  یکی از حقوقی که زوجه نسبت به زوج دارد اجرت المثل می باشد . در واقع اجرت المثل یعنی کارهایی که زوجه در زندگی زناشویی انجام داده و شرعاً به عهده وی نبوده که انجام دهد لذا این امور اولاً باید به دستور زوج صورت گرفته باشد و دوماً به قصد عدم تبرع . یعنی زن به میل خود این امور را انجام نداده است ، در واقع زوجه باید از زوج ، تمکین نماید و این تمکین بر دو قسم است که تمکین عام یعنی همان اموری که زوجه در منزل شوهر انجام می دهد از قبیل نظافت منزل ، پخت و پز ، نگهداری از فرزند و ... اما گاهاً اتفاق می افتد که اموری خارج ار عرف ، در زندگی زناشویی انجام می شود که شامل پرستاری از زوج ، شیردادن به فرزندان مشترک ( که وظیفه زوجه به لحاظ قانون نیست ) یا پرستاری از اُقرَبای مرد مثل مادر شوهر یا پدر شوهر و امثال آن ، در اینگونه موارد به زن ، اجرت المثل تعلق می گیرد . و تمکین بعدی ، تمکین خاص است که همان رابطه جنسی فی ما بین زن و شوهر صورت می گیرد . نحوه دریافت اجرت المثل چگونه است ؟ طبق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385/10/23 -  چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. لذا از سال 1385 به بعد بدون اینکه درخواست طلاق از جانب زوج یا زوجه علیه یکدیگر مطرح شود زوجه می تواند با ارائه دادخواستی به طرفیت زوج ، مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ، درخواست حق و حقوق خود را بنماید و دادگاه خانواده با ارجاع امر به کارشناس و تدقیق در مورد نحوه زندگی زوجین ، به پرداخت آن حکم می دهد . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند