موضوع اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - عدالت نو

موضوع اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

دسته بندی ها:
آذر 13, 1395
1393 بار دیده شده

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري      شماره ویژه نامه: ۹۰۴

دوشنبه،۱۹ مهر ۱۳۹۵       سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۵۴

رأی شماره ۲/۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۷۳ـ ۲۹/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن

شماره هـ/۲۵۵/۹۴                      ۱۳۹۵/۶/۳۱

بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۳/۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ با موضوع:
«اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۷۳ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۶/۱۶ شماره دادنامه: ۲۷۳/۲ کلاسه پرونده : ۲۵۵/۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقایان رجب گلدوست جویباری، علی صفاری، محمدحسین زارعی، محمدجعفر قنبری، امیر نیک پی و عبدالهادی وحید
موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۷۳ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
گردش کار: ۱ـ در پرونده شماره ۲۵۵/۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به درخواست آقایان رجب گلدوست جویباری، علی صفاری، محمدحسین زارعی، محمدجعفر قنبری، امیر نیک پی و عبدالهادی وحید، مواد ۵، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پیوست شماره ۱ آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۹۰/۶/۱ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب رأی شماره ۲۷۳ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ هیأت عمومی ابطال شد.
۲ـ شکات به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۵/۵/۷ که با شماره ۸۲۵ ـ ۱۳۹۵/۶/۷ ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده اند که:
«که عدم تسری ابطال مصوبه وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری به زمان تصویب مصوبه، موجب تضییع حقوق استخدامی دادخواهان و سایر اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها می‌شود که با مصوبات ابطال شده در زمان حاکمیت آنها امکان ارتقاء پیدا نکرده اند.»
نامبردگان پیرو دادخواست تقدیمی اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده اند.
۳ـ متن رأی ۲۷۳ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
الف ـ نظر به لزوم هماهنگی و تناسب بین تخصص اعضاء هیأت ممیزه با تخصص عضو هیأت علمی متقاضی ارتقای رتبه، آن قسمت از بند ۳ ماده ۵ «پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیأت ممیزه مؤسسه» مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، که به موجب آن برای اعضاء هیأت ممیزه ترکیب متنوعی از تخصص پیش بینی شده است با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ نظر به این که در ماده ۱۱ آیین‌نامه مورد شکایت مقرر شده است، «تصمیمات هیأت ممیزه با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیأت اتخاذ می‌شود» و کلمه «کل» در متن ماده مذکور افاده احتساب اعضاء غایب در جلسه هیأت ممیزه در رأی گیری دارد که نتیجتاً موجب خدشه در رأی گیری و تضییع حق متقاضی ارتقاء رتبه می‌شود، بنابراین عبارت «نصف کل اعضای هیأت» در متن ماده ۱۱ با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج ـ نظر به اصول حاکم بر دادرسی‌های مدنی ـ کیفری و اداری در باب لزوم رسیدگی به اعتراض به آراء و تصمیمات متخذه در مرحله بدوی در مرجع تجدیدنظر، ماده ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه مورد اعتراض که به موجب آنها اعتراض به تصمیمات هیأت ممیزه در ظرف مهلت‌های مقرر قابل طرح در همان هیأت اعلام شده است و نتیجتاً موجب اطاله رسیدگی نیز می‌شود، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
 
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در رأی شماره ۲۷۳ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتهایی از بند ۳ ماده ۵ و ماده ۱۱ و همچنین ماده ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ پیوست شماره ۱ آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۹۰/۶/۱ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری ابطال شده است و ابطال آیین‌نامه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در هیأت عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، هیأت عمومی با اجازه حاصل از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌کند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

No votes yet.
Please wait...
سایر مطالبی که پیشنهاد میکنیم :
دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان
  ارزیابی و بررسی پرونده

  پرونده و نیاز حقوقی خود را ارسال و منتظر دریافت پیشنهادهای کاری و مالی از طرف وکلای موسسه حقوقی عدالت نو باشید

  پرسش و پاسخ رایگان

  سوالت خود را ثبت کنید تا وکلای موسسه حقوقی عدالت نو بصورت رایگان شما را راهنمایی کنند و از پرسش های سایر کاربران نیز استفاده کنید

  مشاوره حقوقی

  با بهترین وکیل در موضوع مربوطه مشاوره بگیرید. امکان رزرو مشاوره حقوقی بصورت تلفنی، حضوری و آنلاین در موسسه حقوقی عدالت نو می‌باشد

  مدیر سایت
  حمید رضا کاکاوند