مطالبه وجه | شرایط وصول مطالبات | نحوه رسیدگی دادخواست مطالبه وجه

مطالبه وجه | شرایط وصول مطالبات | نحوه رسیدگی دادخواست مطالبه وجه

دسته بندی ها:
مهر 17, 1395
3128 بار دیده شده
مطالبه وجه

در این پرونده بانک صادرات به طرفیت بدهکاران خویش اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه تسهیلات به انضمام سود و خسارات را نموده بود و در راستای وصول مطالبات خود ، سفته ها را نیز واخواست کرده و هزینه واخواست سفته ها را نیز از دادگاه مطالبه نموده اما ابتدا دادگاه بدوی حکم به رد این قسمت از خواسته را صادر کرد و با تجدید نظر خواهی آقای کاکاوند ، حکم دادگاه بدوی نقض و جهت اظهار نظر به این هزینه ها ، مجدداً به دادگاه بدوی ارسال شد و اینبار حکم به محکومیت پرداخت بدهکاران به پرداخت وجه واخواست سفته ها به نفع بانک ، صادر گردید . 

تصویر دادنامه 1

تصویر دادنامه 2 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در این دعوا احدی از شرکت‌ها اقدام به دریافت تسهیلات بانکی در قالب عقد مضاربه نموده بود و به غیر از شرکت، مدیران آن شرکت نیز ضمانت از اصل، خسارات و سایر بدهی ها را نموده بوده‌اند. پس از تعویق بازپرداخت اقساط بر علیه آنها با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند دعوایی مطرح و حکم به محکومیت تضامنی کلیه خواندگان صادر گردید . 

تصویر دادنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در این دعوا احدی از شرکت‌ها اقدام به دریافت تسهیلات بانکی در قالب مشارکت مدنی نموده بود و به غیر از شرکت، مدیران آن شرکت نیز ضمانت از اصل، خسارات و سایر بدهی ها را نموده بوده‌اند. پس از تعویق بازپرداخت اقساط بر علیه آنها با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند دعوایی مطرح و حکم به محکومیت تضامنی کلیه خواندگان صادر گردید .

تصویر دادنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در این دعوا احدی از شرکت‌ها اقدام به دریافت تسهیلات بانکی در قالب فروش اقساطی نموده بود و به غیر از شرکت، مدیران آن شرکت نیز ضمانت از اصل، خسارات و سایر بدهی ها را نموده بوده‌اند. پس از تعویق بازپرداخت اقساط بر علیه آنها با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند دعوایی مطرح و حکم به محکومیت تضامنی کلیه خواندگان صادر گردید .

تصویر دادنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سایر مطالبی که پیشنهاد میکنیم :
کلاهبرداری | جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن | موارد اثبات جرم کلاهبرداری

در این دعوا احدی از شرکت‌ها اقدام به دریافت تسهیلات بانکی در قالب عقد مضاربه نموده بود و به غیر از شرکت، مدیران آن شرکت نیز ضمانت از اصل، خسارات و سایر بدهی ها را نموده بوده‌اند. پس از تعویق بازپرداخت اقساط بر علیه آنها با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند دعوایی مطرح و حکم به محکومیت تضامنی کلیه خواندگان صادر گردید .

تصویر دادنامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در این دعوا یکی از شرکتها ، تسهیلات ریالی از بانک صادرات ایران دریافت کرده بود . پس از معوق شدن بدهی ، دعوایی به خواسته مطالبه وجه تسهیلات معوقه از طرف بانک صادرات با وکالت آقای کاکاوند به طرفیت شرکت و ضامنین مطرح که حکم به محکومیت تضامنی کلیه خواندگان به پرداخت اصل ، سود و جرایم دیرکرد صادر و قطعی شد.

تصویر دادنامه 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در این دعوا بانک صادرات ایران مبلغ 1/888/632/420 دلار آمریکا تسهیلاتی را به یکی از شرکت ها داده بود که پس از معوق شدن بدهی ، با وکالت آقای کاکاوند حکم به محکومیت تضامنی شرکت و ضامنین به پرداخت تسهیلات معوق اعم از اصل ، سود و جرایم دیرکرد صادر گردید . 

تصویر دادنامه 1 

تصویر دادنامه 2 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوع : مطالبه وجه 

در این پرونده دو نفر حساب ارزی در یکی از شعبات صادرات اقتتاح نموده بوده اند و به صورت اعتباری توسط افراد دیگری اقدام به واریز وجه به حساب آنان گردیده بود . هنگامیکه صاحبان حساب تقاضای دریافت موجودی خویش را از بانک افتتاح کننده نمودهاند با توجه به بخشنامه مرکزی ، بانک صادرات از پرداخت آن با نرخ ارز آزاد مخالفت نموده که موضوع طرح دعوا علیه بانک گردیده و با وکالت آقای کاکاوند حکم به رد دعوا خواهانها به طرفیت بانک صادرات صادر شد . 

تصویر دادنامه 1

تصویر دادنامه 2 

No votes yet.
Please wait...
ارزیابی و بررسی پرونده

پرونده و نیاز حقوقی خود را ارسال و منتظر دریافت پیشنهادهای کاری و مالی از طرف وکلای موسسه حقوقی عدالت نو باشید

پرسش و پاسخ رایگان

سوالت خود را ثبت کنید تا وکلای موسسه حقوقی عدالت نو بصورت رایگان شما را راهنمایی کنند و از پرسش های سایر کاربران نیز استفاده کنید

مشاوره حقوقی

با بهترین وکیل در موضوع مربوطه مشاوره بگیرید. امکان رزرو مشاوره حقوقی بصورت تلفنی، حضوری و آنلاین در موسسه حقوقی عدالت نو می‌باشد

مدیر سایت
حمید رضا کاکاوند