خدمات قراردادی شرکتی | وکیل پایه یک دادگاه حقوقی | عدالت نو
  • خانه
  • خدمات قراردادی و شرکتی
خدمات قراردادی و شرکتی

خدمات قراردادی و شرکتی مهم ترین مسئله ای است که قبل از هرگونه مشارکت و عقد قرارداد به آن نیاز دارید.یکی از مهم ترین مواردی است که در هنگام مشارکت باید به آن توجه کنیم.در انجام امور شرکتی، از موارد بسیار مهم که شرکت‌ها در آن دچار مساله می‌شوند، عقد قرارداد و نگارش متن قرارداد است. این که برای حفظ حقوق هر یک از طرفین چه مواردی باید در قرارداد مورد توجه قرار گیرد و نحوه تسویه آن به چه صورت باید باشد و ضمانت‌های طرفین جهت انجام تعهدات چه مواردی می‌تواند باشد، از جمله نکات بسیار مهم در امور شرکتی است.

از جمله موارد مهم دیگر که می‌توان به آن اشاره نمود، حق برند یا نام تجاری است، که با توجه به معروفیت یک برند، احتمال سوء استفاده از نام آن بوجود می‌آید. حال چگونه با این تخلف برخود شود و سوء استفاده کننده را چگونه محکوم نماییم، از تخصص‌هایی است که در موسسه حقوقی عدالت نو به آن توجه خاصی شده است.

No votes yet.
Please wait...