خدمات حقوقی مالی | وکیل پایه یک دادگستری حقوقی | عدالت نو
خدمات حقوقی مالی

خدمات حقوقی مالی به خدماتی گفته میشود که برای گرفتن حکم محکومیت طرف مقابل و اجبار وی به پرداخت مالی برای شاکی میشود.

دعاوی حقوقی مالی از جمله موارد مطرح در مجامع قضایی می‌باشد که عدم آگاهی درست از نوع طرح دعوی و یا ارایه پاسخ مناسب به دعوای مطرح شده، می‌تواند برای هر یک از طرفین، شرایط نامناسبی را به دنبال داشته باشد.

این دعاوی عموما در قالب وصول چک و سفته، وصول وجه معامله و مورادی از این دست می‌باشد. دانشِ زمان و نحوه درخواست مطالبه و یا دفاع، محل ارایه درخواست، اعمال قانون له یا علیه طرفین دعوا، ایجاد سرعت در مسیر وصول مطالبه، از مواردی است که عموم مردم، به جهت عدم آشنایی با قوانین مربوطه، در آن‌ها دچار مسایل مختلفی می‌شوند.

No votes yet.
Please wait...