ثبت شرکت سهامی عام - عدالت نو

ثبت شرکت سهامی عام | مدارک و شرایط تشکیل شرکت سهامی عام

دسته بندی ها:
مهر 7, 1395
1508 بار دیده شده

این نوع از شرکت ، عمدتاً برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی كشاورزی تشکیل میگردد.

 موسسین یا مدیران با اداره شركت ، سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در اثر این عمل دو منفعت حاصل می گردد : در مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی نصیب سهامدار می شود و در مرحله دوم رونق و آبادانی را برای كشور به ارمغان می آورد.
مدارك لازم جهت كسب اجازه پذیره نویسی شركت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شركتها:
 .1)دو نسخه طرح اظهارنامه شركت سهامی عام
 2)دو نسخه طرح اساسنامه شركت سهامی عام
 3)دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
 4)گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه تعهد شده توسط موسسین
5)مدارک سجلی (فتوكپی شناسنامه و کارت ملی ) موسسین

مدارك لازم جهت تاسیس شركت سهامی عام

1)دو نسخه اظهارنامه
2)دو نسخه اساسنامه
3)دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4)دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد )
5)آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
6)فتوكپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است
7)گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه شركت
 8)ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

لطفاً به این نکته توجه گردد:   

حداقل مبلغ میبایست پنج میلیون(5/000/000) ریال باشد .
* میبایست حداقل ٢٠% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ٣٥% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.

-بعنوان مثال اگر سرمایه 10/000/000ریال تعیین شده باشد باید 2/000/000ریال توسط موسسین تعهد و 700/00/000 ریال پرداخت گردد.
* لازمست اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد.
*دریافت و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

شركت سهامی عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شركت های بزرگ می باشد که میتواند به مردم سهام بفروشد و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانك اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را به حساب شركت واریز نمایند.
شرایط تاسیس شرکت سهامی عام
برای تاسیس شركت سهامی عام موسسین در ابتدای کار بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شركت در شرف تاسیس نزد یكی از بانكها سپرده ، سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام كه به امضای كلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شركتها تسلیم ورسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارك مالكیت آن را در همان بانكی كه برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانك را به ضمیمه اظهارنامه و مدارك فوق الذكر به اداره ثبت شركتها تسلیم دارند. اداره ثبت شركتها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و در بانكی كه تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان قرار می گیرد علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی كه اعلام شده به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی كه باید نقدا پرداخت شود پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت . ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید نسخه اول در بانك نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانك به پذیره نویس تسلیم می شود و در صورتی كه ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت كامل خود را در ورقه قید نماید و مدارك مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد.

 امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شركت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود.

 پس ازا نقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداكثر در ظرف یكماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شركت كه اقلا ٣٥% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.
مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی كلیه سهام شركت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شركت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید كتبا قبولی خود را اعلام و در این مرحله شركت تشكیل شده محسوب می گردد. آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی موسس به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارك مورد نیاز جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تحویل گردد و چنانچه شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر یك از موسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شركتها گواهی نامه ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر و به بانكی كه تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزینه كه برای تاسیس شركت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد.
نحوه انتخاب مدیران
شركت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین سهامداران انتخاب شده و كلاً یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است.

نویسنده : حمیدرضا کاکاوند

No votes yet.
Please wait...
سایر مطالبی که پیشنهاد میکنیم :
عقد بیع | عقد بیع چیست و چه شرایطی دارد؟ | ارکان عقد بیع
ارزیابی و بررسی پرونده

پرونده و نیاز حقوقی خود را ارسال و منتظر دریافت پیشنهادهای کاری و مالی از طرف وکلای موسسه حقوقی عدالت نو باشید

پرسش و پاسخ رایگان

سوالت خود را ثبت کنید تا وکلای موسسه حقوقی عدالت نو بصورت رایگان شما را راهنمایی کنند و از پرسش های سایر کاربران نیز استفاده کنید

مشاوره حقوقی

با بهترین وکیل در موضوع مربوطه مشاوره بگیرید. امکان رزرو مشاوره حقوقی بصورت تلفنی، حضوری و آنلاین در موسسه حقوقی عدالت نو می‌باشد

مدیر سایت
حمید رضا کاکاوند