Wisdom Pets. click for home.

post img

ابطال سند انتقالی به نام بانک


در این پرونده ۲ نفر مالک ، ملکی را به ۲ نفر خریدار فروخته بودند سپس همان ملک را فروشندگان به نام بانک، بابت وام و بدهی خویش انتقال داده بودند و بانک نیز بعد از انتقال سند به نام خود، حکم به خلع ید خریداران جدید که ملک را متصرف شده بودند خواستار شده […]

ادامه مطلب

post img

بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر


مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۹۶۲             چهارشنبه،۲۴ خرداد ۱۳۹۶               سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۴۷ بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۱۶۹۶/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر» شماره۹۰۰۰/۱۱۷۰۳/۱۰۰     […]

ادامه مطلب

post img

بی حقی طلب بانک


در این پرونده یکی از بانکها به طرفیت احدی از  بدهکاران بانکی ، دعوای مطالبه وجه را مطرح نمود بود که ابتدا به صورت غیابی ، حکم به محکومیت بدهکار ، به نفع بانک صادر گردید و غیاباً تأیید گردید  .سپس بدهکار به یکی از وکلا وکلاتی داد در جهت واخواهی از حکم غیابی که […]

ادامه مطلب

post img

ابطال عملیات اجرا


پرونده ۱: در این دعوا احدی از کارمندان بانک صادرات بابت وامی که دریافت کرده ، ملک خود را در رهن بانک گذاشته بود لیکن بعد از عدم پرداخت اقساط ، بانک بر روی ملک وی اجراییه کشیده و ملک را تملک نموده و به شخص دیگری واگذار کرده سپس جهت ابطال عملیات اجرایی ثبتی […]

ادامه مطلب

post img

مطالبه وجه


در این پرونده بانک صادرات به طرفیت بدهکاران خویش اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه تسهیلات به انضمام سود و خسارات را نموده بود و در راستای وصول مطالبات خود ، سفته ها را نیز واخواست کرده و هزینه واخواست سفته ها را نیز از دادگاه مطالبه نموده اما ابتدا دادگاه بدوی حکم به رد […]

ادامه مطلب

post img

آیا می دانید پرداخت طلب بستانکاران متوفی چگونه است؟؟


ورثه ملزم نیستند غیر ازترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادا تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می شود ( در موارد خاص وارث مسئول پرداخت تمامی بدهی می باشند )در موقع تقسیم بدهی ممکن است بعضی از آن ها دارای حق تقدم باشند […]

ادامه مطلب

post img

دعاوی ملکی


موضوع : الزام به تنظیم سند رسمی در این پرونده شخصی ملکی را از شرکت ، خریداری کرده بود و علیرغم اینکه حق انتقال به نفر بعدی را نداشت و در قرارداد اصلی سازمان مسکن و شهرسازی نیز اسقاط این حق قید گردیده بود اما آن شخص ، ملک را به نفر بعدی که موکل آقای […]

ادامه مطلب

post img

کلاهبرداری


در این دعوا موکل آقای کاکاوند ملکی را با سرقفلی از مالک خریده بود و مالک قبلی هم اعلام نکرده بود ملک‌، دارای مستاجر است . مستاجر ملک هم فعال نبود بعد از خرید ملک و تخریب و نوسازی توسط مالک جدید ، وراث مستاجر شکایت کیفری انتقال منافع به غیر را علیه مالک جدید […]

ادامه مطلب

post img

سرقت


در این پرونده دو نفر از کارمندان بانک با سوء استفاده از موقعیت شغلی اقدام به سرقت ، جعل و کلاهبرداری چک های بین بانکی نموده بوده اند که با شکایت بانک با وکالت آقای کاکاوند متهمین محکوم گردیده اند . تصویر دادنامه 

ادامه مطلب
Page 1 of 212