Wisdom Pets. click for home.

post img

نفقه زن

 •  مدیر سایت
 • |
 •  صدای عدالت
 • |
 •  ۲۱ آبان ۱۳۹۶
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  24 بازدید

موضوع: نفقه زن Mute/UnMute زمان سپری شده: my-audio-current کل مدت زمان: my-audio-duration              

ادامه مطلب

post img

ازدواج مجدد

 •  مدیر سایت
 • |
 •  صدای عدالت
 • |
 •  ۲۵ مهر ۱۳۹۶
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  45 بازدید

موضوع: ازدواج مجدد Mute/UnMute زمان سپری شده: my-audio-current کل مدت زمان: my-audio-duration              

ادامه مطلب

post img

تمکین و نشوز زن

 •  مدیر سایت
 • |
 •  صدای عدالت
 • |
 •  ۱۸ مهر ۱۳۹۶
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  44 بازدید

                        موضوع: تمکین و نشوز زن                         Mute/UnMute         زمان سپری شده: my-audio-current کل مدت زمان: my-audio-duration              

ادامه مطلب

post img

نحوه ضمانت بانکی

 •  مدیر سایت
 • |
 •  صدای عدالت
 • |
 •  ۱۴ تیر ۱۳۹۶
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  104 بازدید

دعوت از آقای کاکاوند به عنوان کارشناس برنامه خانواده یک در شبکه یک سیما در خصوص نحوه ضمانت بانکی :      تماشای مصاحبه 

ادامه مطلب

post img

عقد مضاربه

 •  مدیر سایت
 • |
 •  صدای عدالت
 • |
 •  ۱۶ آذر ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  269 بازدید

موضوع: عقد مضاربه عقدی است که یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری قرار می دهد و طرف مقابل با آن سرمایه کارکرکرده و سود حاصله را میان خود تقسیم می نماید . Mute/UnMute زمان سپری شده: my-audio-current کل مدت زمان: my-audio-duration              

ادامه مطلب

post img

خیار عیب

 •  مدیر سایت
 • |
 •  صدای عدالت
 • |
 •  ۹ آذر ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  321 بازدید

خیار عیب : خیار عیب یکی از انواع خیار در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن در صورت معیوب بودن شیء مورد معامله خریدار حق برهم زدن معامله را دارد. به عبارت دیگر این خیار در جایی ایجاد می‌گردد که مشتری کالایی را که معیوب است، خریداری کرده‌است. Mute/UnMute زمان سپری شده: […]

ادامه مطلب

post img

خیارات قانونی و احکام آن

 •  مدیر سایت
 • |
 •  صدای عدالت
 • |
 •  ۷ آذر ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  273 بازدید

خیارات قانونی: یکی از روش های برهم زدن عقود قانونی استفاده از اختیار فسخ معاملات می باشد که ذیلاً به آن پرداخته می شود. Mute/UnMute زمان سپری شده: my-audio-current کل مدت زمان: my-audio-duration              

ادامه مطلب

post img

ثمن معامله

 •  مدیر سایت
 • |
 •  صدای عدالت
 • |
 •  ۲۳ آبان ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  358 بازدید

موضوع: ثَمَن معامله که ثمن به معنی بهای کالای مورد معامله است. Mute/UnMute زمان سپری شده: my-audio-current کل مدت زمان: my-audio-duration              

ادامه مطلب

post img

طرفین قرارداد

 •  مدیر سایت
 • |
 •  صدای عدالت
 • |
 •  ۱۱ آبان ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  300 بازدید

موضوع: در این قسمت در خصوص طرفین قرارداد بیع توضیح داده می شود که چه کسانی ذینفع یا ذی سمت برای انعقاد قرارداد می باشند . Mute/UnMute زمان سپری شده: my-audio-current کل مدت زمان: my-audio-duration              

ادامه مطلب

post img

عقد شراکت

 •  مدیر سایت
 • |
 •  صدای عدالت
 • |
 •  ۵ آبان ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  319 بازدید

موضوع: عقد شراکت که در قانون مدنی (شرکت) عبارت است از : اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحوه اشاعه Mute/UnMute زمان سپری شده: my-audio-current کل مدت زمان: my-audio-duration              

ادامه مطلب

post img

ودیعه

 •  مدیر سایت
 • |
 •  صدای عدالت
 • |
 •  ۴ آبان ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  339 بازدید

ودیعه یا امانت ودیعه عبارت است از ارائه امانت اعم از شیء یا وجه به دیگری که امانت دهنده را مودع و امانت گیرنده را مستودع می گویند. Mute/UnMute زمان سپری شده: my-audio-current کل مدت زمان: my-audio-duration              

ادامه مطلب

post img

عقد بیع

 •  مدیر سایت
 • |
 •  صدای عدالت
 • |
 •  ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  345 بازدید

موضوع : عقد بیع کلمه بیع در عربی هم به معنای خرید و هم به معنای فروش می باشد و اصطلاح ( عقد بیع ) دلالت دارد بر عملیات خرید و فروش بین دو نفر یا بیشتر … Mute/UnMute زمان سپری شده: my-audio-current کل مدت زمان: my-audio-duration              

ادامه مطلب

post img

عقد ضمانت

 •  مدیر سایت
 • |
 •  صدای عدالت
 • |
 •  ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  326 بازدید

عقد ضمانت Mute/UnMute زمان سپری شده: my-audio-current کل مدت زمان: my-audio-duration              

ادامه مطلب
Page 1 of 212