Wisdom Pets. click for home.

post img

چک بلامحل

  •  مدیر سایت
  • |
  •  چک بلامحل
  • |
  •  ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
  • |
  •  بدون دیدگاه
  • |
  •  1068 بازدید

برای اینکه ما بتوانیم از طریق دادسرا بر روی چک اقدام کنیم در نظر گرفتن سه نکته الزامی است. الف) چک صادره به روز باشد : منظور از به روز بودن این است که تاریخ صدور و تاریخ سررسید یکی باشد به طور مثال شرکت بازرگانی الف چکی را مورخ ۱۳۹۵/۶/۷ در وجه آقای ب صادر […]

ادامه مطلب