post img

زنا

  •  مدیر سایت
  • |
  •  زنا
  • |
  •  ۳۰ آذر ۱۳۹۵
  • |
  •  بدون دیدگاه
  • |
  •  1172 بازدید

زنا از جمله اعمالی است که از دیدگاه تمام ادیان الهی امری مذموم و نکوهیده قلمداد گردیده به گونه ای که در آیه ۳۲ سوره اسرا نیز در خصوص این عمل اینگونه بیان گردیده ((هرگز به زنا نزدیک نشوید، که کاری بسیار زشت و ناپسند است.))) از آنجائیکه یکی از منابع قانونگذاری در نظام حقوقی […]

ادامه مطلب