post img

اصطلاح جائفه

 •  مدیر سایت
 • |
 •  دیه
 • |
 •  ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  1371 بازدید

اصطلاح جائفه در قسمت دیات قانون مجازات اسلامی چیست؟ جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم ، سینه ،پشت و پهلو ایجاد می شود و موجب یک سوم دیه کامل است. (برگرفته از ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) نویسنده : غزاله […]

ادامه مطلب

post img

مهلت پرداخت دیه

 •  مدیر سایت
 • |
 •  دیه
 • |
 •  ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  1393 بازدید

مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است: الف) در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری توضیح: به جرایمی ، عمدی گفته می شود که مجرم با اراده  و علم به جنایت با قصد حصول نتیجه (در اکثر موارد) آن را انجام می دهد مانند نزاع ، ضرب و جرح و […]

ادامه مطلب

post img

دیه

 •  مدیر سایت
 • |
 •  دیه
 • |
 •  ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  1116 بازدید

دیه و مقدار آن در سال ۱۳۹۵ : دیه مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس ، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد،مقرر شده است. (ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  متن […]

ادامه مطلب