post img

طلاق و اقسام آن


طبق ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی طلاق بر ۲ قسم است: بائن و رجعی ۱- طلاق بائن طلاقی است که برای شوهر،  حق رجوع وجود ندارد اما طلاق رجعی عکس آن است و مرد می تواند در زمان عده طلاق (سه ماه و ده روز ) از طلاق خویش منصرف شود و به زندگی برگردد. رجوع […]

ادامه مطلب