Wisdom Pets. click for home.

post img

تقاضای طلاق ار جانب زوجه


زوجه به سه شکل می تواند تقاضای طلاق بنماید یکی شروط ضمن عقد ، دیگری استفاده از شرایط عسر و حرج و سوم استفاده از شروط مندرج در سند نکاحیه .  تقاضای طلاق با استفاده از شروط ضمن عقد : مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی « طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف […]

ادامه مطلب