post img

طلاق زن باردار


در قانون مدنی ایران ممنوعیتی در خصوص طلاق زن باردار وجود ندارد؛ چه درخواست طلاق از جانب زوج باشد چه از جانب زوجه باردار چه تقاضای طلاق به صورت توافقی صورت پذیرد. احکام طلاق در هر سه مورد همانند احکام طلاق زن غیر حامل است. به طور مثال اگر طلاق از جانب زوجه باردار باشد […]

ادامه مطلب

post img

عده


عِدِّه : ایام عده یعنی زمانی که زوجه بعد از طلاق یا بعد از وفات شوهر ، نمیتواند در مدتی که قانون معین کرده شوهر اختیار کند . (ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی – عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي تواند شوهر ديگر اختيار كند. […]

ادامه مطلب

post img

ابطال نکاح

 •  مدیر سایت
 • |
 •  ابطال نکاح
 • |
 •  ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
 • |
 •  یک دیدگاه
 • |
 •  2370 بازدید

ابطال نکاح ابطال نکاح در واقع نسبت به اموری است که قانون مدنی ، اینگونه ازدواج را مورد تایید و صحت قرارنداده و چنانچه عقد نکاح بین افراد ذیل صورت بگیرد ، عقد باطل است . ماده ۱۰۴۷- نکاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است. ۱- بين مرد و مادر و جدات زن او […]

ادامه مطلب

post img

فسخ نکاح

 •  مدیر سایت
 • |
 •  فسخ نکاح
 • |
 •  ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  1160 بازدید

فسخ نکاح : به طور کلی فسخ نکاح مربوط به عیوب در مرد و یا زن می باشد که قانون گذار نسبت به ذکر آنها در قانون مدنی اقدام کرده است ابتدا عیوب مشترک ، سپس عیوب مرد و در آخر عیوب زن بررسی می شود . الف ) عیوب مشترک : ( ماده ۱۱۲۱قانون […]

ادامه مطلب

post img

طلاق توافقی

 •  مدیر سایت
 • |
 •  طلاق توافقی
 • |
 •  ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  1177 بازدید

طلاق توافقی به طوریکه از نام آن پیداست توافق برای جدایی با شروط مورد موافقت واقع شده بین زن و شوهر می باشد در واقع در طلاق توافقی دیگر نیاز به اثبات شرایط عسر و حرج یا شروط مندرج در سند نکاح یا اثبات شرط ضمن عقد نیست بلکه زن و شوهر هر دو خواهان […]

ادامه مطلب

post img

تقاضای طلاق ار جانب زوجه


زوجه به سه شکل می تواند تقاضای طلاق بنماید یکی شروط ضمن عقد ، دیگری استفاده از شرایط عسر و حرج و سوم استفاده از شروط مندرج در سند نکاحیه .  تقاضای طلاق با استفاده از شروط ضمن عقد : مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی « طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف […]

ادامه مطلب

post img

طلاق از جانب زوج


طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه ، تقاضای طلاق همسرش را بنماید . لیکن مطابق تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۰۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام : « اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موکول به […]

ادامه مطلب

post img

طلاق و اقسام آن


طبق ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی طلاق بر ۲ قسم است: بائن و رجعی ۱- طلاق بائن طلاقی است که برای شوهر،  حق رجوع وجود ندارد اما طلاق رجعی عکس آن است و مرد می تواند در زمان عده طلاق (سه ماه و ده روز ) از طلاق خویش منصرف شود و به زندگی برگردد. رجوع […]

ادامه مطلب

post img

فسخ و انحلال نکاح

 •  مدیر سایت
 • |
 •  فسخ نکاح
 • |
 •  ۲۱ تیر ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  1225 بازدید

۱- طلاق : شوهر در موارد نامحدود و زن در موارد محدودی که قانون برای او در نظر گرفته می توانند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای طلاق نمایند . ۲- فسخ :  وجود بعضی از عیوب در زن یا شوهر موجب انحلال عقد نکاح و قطع رابطه زناشوئی می گردد بعنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر […]

ادامه مطلب