post img

عده


عِدِّه : ایام عده یعنی زمانی که زوجه بعد از طلاق یا بعد از وفات شوهر ، نمیتواند در مدتی که قانون معین کرده شوهر اختیار کند . (ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی – عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي تواند شوهر ديگر اختيار كند. […]

ادامه مطلب

post img

ابطال نکاح

 •  مدیر سایت
 • |
 •  ابطال نکاح
 • |
 •  ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
 • |
 •  یک دیدگاه
 • |
 •  1259 بازدید

ابطال نکاح ابطال نکاح در واقع نسبت به اموری است که قانون مدنی ، اینگونه ازدواج را مورد تایید و صحت قرارنداده و چنانچه عقد نکاح بین افراد ذیل صورت بگیرد ، عقد باطل است . ماده ۱۰۴۷- نکاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است. ۱- بين مرد و مادر و جدات زن او […]

ادامه مطلب

post img

فسخ نکاح

 •  مدیر سایت
 • |
 •  فسخ نکاح
 • |
 •  ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  552 بازدید

فسخ نکاح : به طور کلی فسخ نکاح مربوط به عیوب در مرد و یا زن می باشد که قانون گذار نسبت به ذکر آنها در قانون مدنی اقدام کرده است ابتدا عیوب مشترک ، سپس عیوب مرد و در آخر عیوب زن بررسی می شود . الف ) عیوب مشترک : ( ماده ۱۱۲۱قانون […]

ادامه مطلب

post img

طلاق توافقی

 •  مدیر سایت
 • |
 •  طلاق توافقی
 • |
 •  ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  565 بازدید

طلاق توافقی به طوریکه از نام آن پیداست توافق برای جدایی با شروط مورد موافقت واقع شده بین زن و شوهر می باشد در واقع در طلاق توافقی دیگر نیاز به اثبات شرایط عسر و حرج یا شروط مندرج در سند نکاح یا اثبات شرط ضمن عقد نیست بلکه زن و شوهر هر دو خواهان […]

ادامه مطلب

post img

تقاضای طلاق ار جانب زوجه


زوجه به سه شکل می تواند تقاضای طلاق بنماید یکی شروط ضمن عقد ، دیگری استفاده از شرایط عسر و حرج و سوم استفاده از شروط مندرج در سند نکاحیه .  تقاضای طلاق با استفاده از شروط ضمن عقد : مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی « طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف […]

ادامه مطلب

post img

طلاق از جانب زوج


طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه ، تقاضای طلاق همسرش را بنماید . لیکن مطابق تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۰۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام : « اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موکول به […]

ادامه مطلب

post img

طلاق و اقسام آن


طبق ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی طلاق بر ۲ قسم است: بائن و رجعی ۱- طلاق بائن طلاقی است که برای شوهر،  حق رجوع وجود ندارد اما طلاق رجعی عکس آن است و مرد می تواند در زمان عده طلاق (سه ماه و ده روز ) از طلاق خویش منصرف شود و به زندگی برگردد. رجوع […]

ادامه مطلب

post img

فسخ و انحلال نکاح

 •  مدیر سایت
 • |
 •  فسخ نکاح
 • |
 •  ۲۱ تیر ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  564 بازدید

۱- طلاق : شوهر در موارد نامحدود و زن در موارد محدودی که قانون برای او در نظر گرفته می توانند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای طلاق نمایند . ۲- فسخ :  وجود بعضی از عیوب در زن یا شوهر موجب انحلال عقد نکاح و قطع رابطه زناشوئی می گردد بعنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر […]

ادامه مطلب