post img

تقسیط مهریه

  •  مدیر سایت
  • |
  •  تقسیط مهریه
  • |
  •  ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
  • |
  •  2 دیدگاه
  • |
  •  2967 بازدید

تقسیط مهریه: در مورد استقرار دین مرد به مهریه در قسمت حقوق زوجه بحث گردید اینک اگر زن اقدام به مطالبه مهریه نمود، مرد چگونه می تواند از حقوق خود استفاده کند. در وهله اول باید دانست که مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ آمده است که « هرگاه مهریه در زمان وقوع […]

ادامه مطلب