post img

نفقه فرزندان

  •  مدیر سایت
  • |
  •  نفقه فرزند
  • |
  •  ۸ شهریور ۱۳۹۵
  • |
  •  2 دیدگاه
  • |
  •  2682 بازدید

روش دریافت نفقه فرزندان: در اینکه نفقه را چطور می توان از زوج دریافت نمود باید ابتدا بررسی شود آیا نفقه متعلق به زوجه است یا نفقه فرزندان . اگر نفقه مورد مطالبه مربوط به فرزندان باشد یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه نفقه فرزندان فقط به زمان حال تعلق دارد و نسبت […]

ادامه مطلب