post img

نفقه جاریه زوجه


نفقه جاریه ، نفقه همان ماهی است که زندگی زناشویی جریان دارد و هنوز طلاقی اخذ نشده است . طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ « هرکس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس […]

ادامه مطلب