post img

شرط نصف دارایی

  •  مدیر سایت
  • |
  •  شرط نصف دارایی
  • |
  •  ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
  • |
  •  بدون دیدگاه
  • |
  •  162 بازدید

در واقع علت اینکه به این حق ، شرط گفته می شود به خاطر این است که در قانون حمایت از خانواده یا سایر قوانین مرتبط ، چنین حقی برای زوجه پیش بینی نگردیده است اما این یک شرطی است که هنگام عقد ازدواج ، فیمابین زوجین منعقد می شود و متن آن در سند […]

ادامه مطلب