post img

استرداد جهیزیه


استرداد جهیزیه :  به طوریکه در عرف ایران رایج می باشد زوجه قبل از عقد ازدواج با کمک خانواده خود یا با اتکا به درآمد خویش ، اثاث البیت را تهیه و خریداری می کند که بعد از جشن عروسی ، به منزلی که شوهر اختیار نموده مراجعه و زندگی زناشویی را آغاز نماید. آغاز […]

ادامه مطلب