Wisdom Pets. click for home.

post img

طلاق زن باردار


در قانون مدنی ایران ممنوعیتی در خصوص طلاق زن باردار وجود ندارد؛ چه درخواست طلاق از جانب زوج باشد چه از جانب زوجه باردار چه تقاضای طلاق به صورت توافقی صورت پذیرد. احکام طلاق در هر سه مورد همانند احکام طلاق زن غیر حامل است. به طور مثال اگر طلاق از جانب زوجه باردار باشد […]

ادامه مطلب

post img

نکاتی پیرامون اثبات زوجیت

 •  مدیر سایت
 • |
 •  اثبات زوجیت
 • |
 •  ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  1151 بازدید

ثبت نکاح موقت الزامی نیست مگر در سه مورد : الف) باردار شدن زوجه  ب)توافق طرفین  ج) شرط ضمن عقد مجازات عدم ثبت نکاح دائم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق  الزامی است. ضمن الزام به ثبت واقعه … ۱) به پرداخت جزای نقدی درجه پنج […]

ادامه مطلب

post img

شرط نصف دارایی


در واقع علت اینکه به این حق ، شرط گفته می شود به خاطر این است که در قانون حمایت از خانواده یا سایر قوانین مرتبط ، چنین حقی برای زوجه پیش بینی نگردیده است اما این یک شرطی است که هنگام عقد ازدواج ، فیمابین زوجین منعقد می شود و متن آن در سند […]

ادامه مطلب

post img

حضانت و ابطال آن


تعریف حضانت: حضانت به معنی سرپرستی ، نگهداری و تربیت اطفال می باشد که به حکم ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ، هم حق و هم تکلیف ابوین می باشد . و طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی « برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا هفت […]

ادامه مطلب

post img

استرداد جهیزیه


استرداد جهیزیه :  به طوریکه در عرف ایران رایج می باشد زوجه قبل از عقد ازدواج با کمک خانواده خود یا با اتکا به درآمد خویش ، اثاث البیت را تهیه و خریداری می کند که بعد از جشن عروسی ، به منزلی که شوهر اختیار نموده مراجعه و زندگی زناشویی را آغاز نماید. آغاز […]

ادامه مطلب

post img

فرزندخواندگی


بسیاری از زوجین در هنگام ایام زوجیت به هر دلیل توان بچه دار شدن را ندارند گاه مشکلات نازایی در زوجه است و گاه در زوج . بسیاری از موارد هم اتفاق می افتد که زوجین دارای فرزند می باشند اما بدلیل فساد اخلاقی و مشکلات اعتیاد و روانی و… صلاحیت سرپرستی طفل را ندارند […]

ادامه مطلب

post img

اثبات زوجیت

 •  مدیر سایت
 • |
 •  اثبات زوجیت
 • |
 •  ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 •  4 دیدگاه
 • |
 •  3743 بازدید

به طوریکه مقرر است ، ثبت ازدواج دائم ، طلاق یا فسخ نکاح و رجوع در طلاق رجعی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق اجباری است. سابق بر این چون در نزد ۲ شاهد اینگونه امور انجام می پذیرفت و عاقد یا طلاق دهنده نیز یکی از اشخاص ریش سفید محله بود لذا بسیار اتفاق […]

ادامه مطلب

post img

استرداد هدایا


استرداد هدایا  یکی از اختلافات زوجین در دوران نامزدی و عقد ، هدایایی است که در این ایام و قبل از برهم خوردن آن به یکدیگر داده اند . گاهاً اتفاق می افتد که هدایای رد و بدل شده بسیار گزاف هم بوده اما اینکه آیا امکان استرداد آن می باشد یا خیر به مستندات […]

ادامه مطلب

post img

تقسیط مهریه

 •  مدیر سایت
 • |
 •  تقسیط مهریه
 • |
 •  ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 •  2 دیدگاه
 • |
 •  2953 بازدید

تقسیط مهریه: در مورد استقرار دین مرد به مهریه در قسمت حقوق زوجه بحث گردید اینک اگر زن اقدام به مطالبه مهریه نمود، مرد چگونه می تواند از حقوق خود استفاده کند. در وهله اول باید دانست که مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ آمده است که « هرگاه مهریه در زمان وقوع […]

ادامه مطلب

post img

نحله

 •  مدیر سایت
 • |
 •  نحله
 • |
 •  ۹ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  1196 بازدید

نحله  در واقع نحله بخشش می باشد که معادل هبه است اما نه در قانون مدنی و نه در قانون حمایت از خانواده ، بحثی تحت عنوان نحله وجود ندارد . نحله در واقع مستند قانونی دارد و آن بند « ب » تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۰۸/۲۸ مجمع […]

ادامه مطلب

post img

اجرت المثل

 •  مدیر سایت
 • |
 •  اجرت المثل
 • |
 •  ۹ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  1084 بازدید

اجرت المثل  یکی از حقوقی که زوجه نسبت به زوج دارد اجرت المثل می باشد . در واقع اجرت المثل یعنی کارهایی که زوجه در زندگی زناشویی انجام داده و شرعاً به عهده وی نبوده که انجام دهد لذا این امور اولاً باید به دستور زوج صورت گرفته باشد و دوماً به قصد عدم تبرع […]

ادامه مطلب

post img

تکالیف زوجه برای استحقاق نفقه

 •  مدیر سایت
 • |
 •  تعریف نفقه
 • |
 •  ۸ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  1208 بازدید

طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی – هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .  از جمله وظایف زوجیت عبارت است از تمکین عام که مربوط به امور خانه داری و همسر داری است و تمکین خاص که مربوط به امور روابط زناشویی می باشد . اما ۴ […]

ادامه مطلب

post img

نفقه معوقه

 •  مدیر سایت
 • |
 •  نققه معوقه
 • |
 •  ۸ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  1310 بازدید

زوجه می تواند در صورت تمکین یا عذر موجه جهت عدم تمکین خود، نفقه ماه های گذشته را نیز که طلب نکرده است مطالبه نماید. روش مطالبه به وسیله دادخواست به دادگاه خانواده می باشد در اینصورت مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی – زن مي تواند درصورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع […]

ادامه مطلب

post img

نفقه جاریه زوجه


نفقه جاریه ، نفقه همان ماهی است که زندگی زناشویی جریان دارد و هنوز طلاقی اخذ نشده است . طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ « هرکس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس […]

ادامه مطلب

post img

نفقه فرزندان

 •  مدیر سایت
 • |
 •  نفقه فرزند
 • |
 •  ۸ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 •  2 دیدگاه
 • |
 •  2670 بازدید

روش دریافت نفقه فرزندان: در اینکه نفقه را چطور می توان از زوج دریافت نمود باید ابتدا بررسی شود آیا نفقه متعلق به زوجه است یا نفقه فرزندان . اگر نفقه مورد مطالبه مربوط به فرزندان باشد یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه نفقه فرزندان فقط به زمان حال تعلق دارد و نسبت […]

ادامه مطلب

post img

نفقه

 •  مدیر سایت
 • |
 •  تعریف نفقه
 • |
 •  ۲ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  1234 بازدید

بسیاری از زوجین مفهموم درستی از آن ندارند و با مصادیق آن آشنا نیستند چنان تصور می کنند که نفقه ، همان خرج ماهانه می باشد برای اینکه بهتر درک کنیم نفقه چیست بر ماده ۱۱۰۷ مراجعه می نماییم :  ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی – نفقه عبارت است از خانه، لباس، غذا و اثاث خانه، […]

ادامه مطلب

post img

مهریه

 •  مدیر سایت
 • |
 •  مهریه
 • |
 •  ۲ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 •  12 دیدگاه
 • |
 •  7335 بازدید

طبق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی : هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد.  لذا اموالی که در عرف و قانون قابلیت داد و ستد و فروش و معاوضه نداشته باشد یا نتوان آن را تملک کرد ( مثل مهریه قراردادن زمینی که وقف است ) قابلیت […]

ادامه مطلب

post img

عده


عِدِّه : ایام عده یعنی زمانی که زوجه بعد از طلاق یا بعد از وفات شوهر ، نمیتواند در مدتی که قانون معین کرده شوهر اختیار کند . (ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی – عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي تواند شوهر ديگر اختيار كند. […]

ادامه مطلب

post img

ابطال نکاح

 •  مدیر سایت
 • |
 •  ابطال نکاح
 • |
 •  ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
 • |
 •  یک دیدگاه
 • |
 •  2355 بازدید

ابطال نکاح ابطال نکاح در واقع نسبت به اموری است که قانون مدنی ، اینگونه ازدواج را مورد تایید و صحت قرارنداده و چنانچه عقد نکاح بین افراد ذیل صورت بگیرد ، عقد باطل است . ماده ۱۰۴۷- نکاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است. ۱- بين مرد و مادر و جدات زن او […]

ادامه مطلب

post img

فسخ نکاح

 •  مدیر سایت
 • |
 •  فسخ نکاح
 • |
 •  ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  1147 بازدید

فسخ نکاح : به طور کلی فسخ نکاح مربوط به عیوب در مرد و یا زن می باشد که قانون گذار نسبت به ذکر آنها در قانون مدنی اقدام کرده است ابتدا عیوب مشترک ، سپس عیوب مرد و در آخر عیوب زن بررسی می شود . الف ) عیوب مشترک : ( ماده ۱۱۲۱قانون […]

ادامه مطلب
Page 1 of 212