post img

وصیت

 •  مدیر سایت
 • |
 •  وصیت
 • |
 •  ۱۲ مهر ۱۳۹۵
 • |
 •  2 دیدگاه
 • |
 •  1655 بازدید

آیا پدر می تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟ وضعیت حقوقی محروم کردن  وراث از ارث توسط مورث در حقوق ایران ارث: به اموالی که از شخص متوفی بر جای می ماند ، ارث می گویند. وراث: به اشخاصی که از شخص متوفی ارث می برند ، وراث  می گویند. مورث : شخصی […]

ادامه مطلب

post img

وصیت نامه

 •  مدیر سایت
 • |
 •  وصیت
 • |
 •  ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  1119 بازدید

آیا می دانید تنظیم وصیت نامه مطابق قوانین ایران چگونه است؟؟ هر شخصی می تواند به میزان یک سوم از داراییش را وصیت کند و مازاد بر آن منوط به تنفیذ وراث است و در حال حاضر مطابق مقررات جاری کشور، وصیت نامه می تواند به سه صورت تنظیم شود. الف) وصیت نامه رسمی:وصیت نامه […]

ادامه مطلب