post img

سهم الارث زوج و زوجه


آیا می دانید  سهم الارث زن و شوهر به چه میزان است؟؟! همسر (زن) : در صورتی که متوفی اولاد داشته باشد=> یک هشتم و در صورت نبود اولاد => یک چهارم همسر (مرد) : در صورتی که متوفی اولاد داشته باشد => یک چهارم و در صورت نبود اولاد=>یک دوم منظور قانون گذار از […]

ادامه مطلب