Wisdom Pets. click for home.

post img

وصیت

 •  مدیر سایت
 • |
 •  وصیت
 • |
 •  ۱۲ مهر ۱۳۹۵
 • |
 •  2 دیدگاه
 • |
 •  1655 بازدید

آیا پدر می تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟ وضعیت حقوقی محروم کردن  وراث از ارث توسط مورث در حقوق ایران ارث: به اموالی که از شخص متوفی بر جای می ماند ، ارث می گویند. وراث: به اشخاصی که از شخص متوفی ارث می برند ، وراث  می گویند. مورث : شخصی […]

ادامه مطلب

post img

وصیت نامه

 •  مدیر سایت
 • |
 •  وصیت
 • |
 •  ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  1119 بازدید

آیا می دانید تنظیم وصیت نامه مطابق قوانین ایران چگونه است؟؟ هر شخصی می تواند به میزان یک سوم از داراییش را وصیت کند و مازاد بر آن منوط به تنفیذ وراث است و در حال حاضر مطابق مقررات جاری کشور، وصیت نامه می تواند به سه صورت تنظیم شود. الف) وصیت نامه رسمی:وصیت نامه […]

ادامه مطلب

post img

سهم الارث زوج و زوجه


آیا می دانید  سهم الارث زن و شوهر به چه میزان است؟؟! همسر (زن) : در صورتی که متوفی اولاد داشته باشد=> یک هشتم و در صورت نبود اولاد => یک چهارم همسر (مرد) : در صورتی که متوفی اولاد داشته باشد => یک چهارم و در صورت نبود اولاد=>یک دوم منظور قانون گذار از […]

ادامه مطلب

post img

سهم الارث

 •  مدیر سایت
 • |
 •  تحریر ترکه
 • |
 •  ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  1098 بازدید

آیا می دانید  سهم الارث دختر به چه میزان است؟؟! تک دختر یا دختر تنها: یک دوم از ماترک (ارث به جا مانده) دو دختر یا بیشتر: دو سوم ماترک که به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود . دختر یا دختران در کنار پسر یا پسران :  به نسبت ۲ به ۱ ماترک.پسران دو […]

ادامه مطلب