post img

اعاده دادرسی به رای داور

  •  مدیر سایت
  • |
  •  داوری
  • |
  •  ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
  • |
  •  بدون دیدگاه
  • |
  •  1236 بازدید

اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت به آراست که این موضوع در مواد ۴۲۶ تا ۴۴۱ آیین دادرسی مدنی گنجانده شده . در صورتی که رای داور اجرا شود و متعاقب آن، مدرکی دال بر عدم استحقاق محکوم له به دست آید چه باید کرد؟ اکثریت قضات دادگستری ساری اعلام نمودند که طرح دعوای […]

ادامه مطلب