post img

ثبت موسسه

  •  مدیر سایت
  • |
  •  ثبت موسسه
  • |
  •  ۷ مهر ۱۳۹۵
  • |
  •  بدون دیدگاه
  • |
  •  1074 بازدید

ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، موسسه غیر تجارتی را چنین تعریف نموده است:  « مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵٨۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود […]

ادامه مطلب