post img

ثبت قرض الحسنه


صندوقهای قرض الحسنه در قالب موسسه غیر انتفاعی در اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری پس از كسب موافقت اداره كل اطلاعات نیروی انتظامی بنا به روش زیر به ثبت می رسد: الف: مدارك مورد نیاز ثبت موسسه قرض الحسنه : * دو جلد اساسنامه كه به امضای موسین و هیات امنا رسیده باشد […]

ادامه مطلب

post img

ثبت موسسه

  •  مدیر سایت
  • |
  •  ثبت موسسه
  • |
  •  ۷ مهر ۱۳۹۵
  • |
  •  بدون دیدگاه
  • |
  •  1036 بازدید

ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، موسسه غیر تجارتی را چنین تعریف نموده است:  « مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵٨۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود […]

ادامه مطلب

post img

ثبت شرکت تضامنی


شرکت تضامنی شرکتی است که تحت یک عنوان خاصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل می گردد. همان طور که از نام شرکت مشخص است در صورتی که دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض و تعدات کافی نباشد ، هریک از شرکاء به تنهایی مسئول پرداخت تمامی قروض می باشد. مهمترین و […]

ادامه مطلب

post img

ثبت شرکت نسبی


شرکت نسبی شرکتی است بین دو یا چند نفر و تحت اسم خاصی برای امور تجارتی تشکیل می شود و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته باشند. بعنوان مثال اگر دو شریک به نسبت ۸۰ درصد به ۲۰ درصد تشکیل شرکت نسبی بدهند و مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دین بر […]

ادامه مطلب

post img

ثبت شرکت سهامی عام


این نوع از شرکت ، عمدتاً برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی كشاورزی تشکیل میگردد.  موسسین یا مدیران با اداره شركت ، سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در اثر این عمل دو منفعت حاصل می گردد : در مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت […]

ادامه مطلب

post img

شرکت با مسئولیت محدود


شرکت با مسئولیت محدود تقریباً رایج ترین شرکتی است که برای ثبت آن اقدام میشود . این شرکت از { حد اقل }دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هرکدام از شرکاء به میزان سهم الشرکه خود در شرکت شریک می باشند . مدارکی که برای ثبت شرکت مزبور مورد نیاز میباشد: […]

ادامه مطلب