نحوه مسدودی حساب

  •  مدیر سایت
  • |
  •  چک
  • |
  •  ۴ مرداد ۱۳۹۵
  • |
  •  بدون دیدگاه
  • |
  •  1360 بازدید

صادر کننده چک مطابق با ماده ۱۴ قانون چک می تواند تقاضا نماید با توجه به اینکه چک ، مفقود ، سرقت ، جعل شده یا از طریق کلاهبرداری ، خیانت در امانت و جرائم دیگری تحصیل شده کتباً دستور عدم پراخت وجه چک را به بانک بدهد و طبق تبصره ۲ همان ماده پس از اعلام به بانک ، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم می نماید در غیر اینصورت بانک به تقاضای ذینفع مکلف به پرداخت وجه چک می باشد. 

 

نویسنده : حمیدرضا کاکاوند 


دیدگاه تازه ای بنویسید

توضیحات: