سهم الارث زوج و زوجه


آیا می دانید  سهم الارث زن و شوهر به چه میزان است؟؟!

همسر (زن) : در صورتی که متوفی اولاد داشته باشد=> یک هشتم و در صورت نبود اولاد => یک چهارم

همسر (مرد) : در صورتی که متوفی اولاد داشته باشد => یک چهارم و در صورت نبود اولاد=>یک دوم

منظور قانون گذار از فرزند ، فرزند مشترک نمی باشد و ملاک تقسیم سهم الارث ، فرزند شخص متوفی است .

 

نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی


دیدگاه تازه ای بنویسید

توضیحات: